Search results

Records found: 176  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus47578 dbp^"
 1. Návrh opatrení na zlepšovanie kvality produktov vo vybranej spoločnosti
  Holovič Adrián ; M  Paulová Iveta (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 23.06.2014 ; 171 . - 56s CD
  kvalita produkcie Production Quality customer quality claims zákazník kvalita nástroje manažérstva kvality reklamácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87501
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Zisťovanie spokojnosti zákazníkov - nástroj na zlepšovanie kvality produktov
  Baša Matej ; M  Paulová Iveta (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 23.06.2014 ; 171 . - 63s CD
  kvalita produkcie Production Quality customer satisfaction monitoring monitoring dotazník monitoring monitoring manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112179
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Identifikácia a riadenie nezhodného produktu vo výrobnom procese
  Novotný Juraj ; M  Mĺkva Miroslava (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 24.06.2014 ; 171 . - 54s CD
  kvalita produkcie Production Quality riadenie proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87494
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zlepšenie procesu sledovania a vyhodnocovania nepodarkovosti v podniku
  Bachratá Regina ; M  Mĺkva Miroslava (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 23.06.2014 ; 171 . - 53s CD
  kvalita produkcie Production Quality Pareto analysis Paretova analýza manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87327
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Optimalizácia a zlepšenie toku hodnoty pri sústruženej výrobe ihlových klietok
  Páralová Ľubica ; M  Šurina Stanislav (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 23.06.2014 ; 171 . - 70s CD
  kvalita produkcie Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87724
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh metodiky kalibrácie pracovných meradiel
  Burza Marek ; M  Moravčíková Jana (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 23.06.2014 ; 171 . - 55s CD
  kvalita produkcie Production Quality calibration uncertainty of measurement kalibrácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87513
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Meranie, monitorovanie a zlepšovanie procesov v priemyselnom podniku
  Maslíková Dominika ; M  Kučerová Marta (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 23.06.2014 ; 171 . - 54s CD
  kvalita produkcie Production Quality process capability process control proces regulačné diagramy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87485
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Stanovenie tranzitnej teploty pre zošľachtený stav ocele 42CrMo4
  Calpašová Nikola ; M  Hazlinger Marián (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 23.06.2014 ; 171 . - 59s CD
  kvalita produkcie Production Quality microstructure mikroštruktúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112204
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh a implementácia Poka-yoke opatrenia pre optimalizáciu procesu výroby synchrónnych krúžkov v spoločnosti INA SKALICA, spol. s r.o.
  Brezovský Erik ; M  Šurinová Yulia (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 23.06.2014 ; 171 . - 53s CD
  kvalita produkcie Production Quality quality kvalita chyby
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87590
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh optimalizácie procesov na Materiálovotechnologickej fakulte STU
  Uhlíková Michaela ; M  Šurinová Yulia (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 24.06.2014 ; 171 . - 55s CD
  kvalita produkcie Production Quality process management optimalizácia procesov mapa procesov proces procesné manažérstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87499
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book