Search results

Records found: 176  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus47578 dbp^"
 1. Návrh a implementácia Poka-yoke opatrenia pre optimalizáciu procesu výroby synchrónnych krúžkov v spoločnosti INA SKALICA, spol. s r.o.
  Brezovský Erik ; M  Šurinová Yulia (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 23.06.2014 ; 171 . - 53s CD
  kvalita produkcie Production Quality quality kvalita chyby
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87590
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. SPC, regulačný diagram a hodnotenie spôsobilosti procesu (sústruženie)
  Jakubek Adam ; M  Guniš Zdenko (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 23.06.2014 ; 171 . - 57s CD
  kvalita produkcie Production Quality process capability statistical quality control control chart regulačný diagram štatistické riadenie kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112218
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Hodnotenie kvality komponentov pre AT pomocou SMS
  Beblavý Richard ; M  Guniš Zdenko (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 23.06.2014 ; 171 . - 50s CD
  kvalita produkcie Production Quality metrology quality SMS metrológia kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112468
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Využívanie metrotomografie pri hodnotení geometrických charakteristík súčiastok
  Jurczaková Ivana ; M  Guniš Zdenko (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 24.06.2014 ; 171 . - 45s CD
  kvalita produkcie Production Quality metrology quality kvalita metrológia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112731
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh zníženia nepodarkovosti výrobkov v oblasti povrchovej úpravy nátermi aplikáciou siedmich základných nástrojov
  Beňo Rastislav ; M  Lestyánszka Škůrková Katarína (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 23.06.2014 ; 171 . - 61s CD
  kvalita produkcie Production Quality surface treatment povrchová úprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87296
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh zníženia nepodarkovosti v procese zlievania využitím siedmich základných nástrojov
  Lopatka Peter ; M  Lestyánszka Škůrková Katarína (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 23.06.2014 ; 171 . - 52s CD
  kvalita produkcie Production Quality Pareto analysis Paretova analýza kvalita štatistické metódy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87245
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh riešenia zákazníckej reklamácie "nezalemovaný diel" metodikou Global 8D
  Gergelová Martina ; M  Mĺkva Miroslava (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 23.06.2014 ; 171 . - 63s CD
  kvalita produkcie Production Quality manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87658
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh aplikácie niektorých základných nástrojov manažérstva kvality v spoločnosti FINE DNC Slovakia, s.r.o.
  Valentovič Lukáš ; M  Mĺkva Miroslava (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 24.06.2014 ; 171 . - 58s CD
  kvalita produkcie Production Quality Pareto analysis Paretova analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102469
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Optimalizácia a zlepšenie toku hodnoty pri sústruženej výrobe ihlových klietok
  Páralová Ľubica ; M  Šurina Stanislav (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 23.06.2014 ; 171 . - 70s CD
  kvalita produkcie Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87724
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh odporúčaní pre efektívnejšie využitie metódy Kaizen v podniku Hella Slovakia Front-Lightning s.r.o.
  Jantošovič Peter ; M  Hippová Monika (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 24.06.2014 ; 171 . - 55s CD
  kvalita produkcie Production Quality quality continuous improvement Kaizen neustále zlepšovanie kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87297
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.