Search results

Records found: 45  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus47578 ddp^"
 1. FMEA pre zlepšenie kvality produktov v podmienkach PCA Slovakia, s.r.o. = FMEA for advance quality of products in previsions PCA Slovakia, s.r.o. : Diplomová práca
  Oboril Ivan  Janoška Pavol (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 84 s príl., 1 CD-ROM
  kvalita produkcie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh aplikácie FMEA pre zlepšovanie procesu spaľovania mäsokostnej múčky v spoločnosti Považská cementáreň, a.s. Ladce = Application design of Failure Mode and Effect Analysis for improvement process of combustion meat-bone powder in company Považská cementáreň, a.s. Ladce : Diplomová práca
  Kobela Miroslav  Šurinová Yulia (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2008
  MTF ; . - 71 s príl., 1 CD-ROM
  kvalita produkcie FMEA
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh mixu firemnej identity s dôrazom na kvalitu produkcie : Diplomová práca
  Štetina Vladislav  Nováková Renáta (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIK, 2005
  MTF ; . - 64 s príl., 1 CD
  inžinierstvo kvality produkcie marketingový mix firemná kultúra kvalita produkcie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh procesného modelu manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO : Diplomová práca
  Krajčovič Mário  Linczényi Alexander (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 90 s abstr. + príl.
  procesné modely manažérstvo kvality kvalita produkcie
  diplomová práca
  book

  book

 5. Benchmarking ako metóda porovnávania kvality produktov (výrobkov a služieb) : Diplomová práca
  Ševčovic Miloš  Horňák František (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 55 s abstr.
  metódy porovnávania leasingové spoločnosti kvalita produkcie
  diplomová práca
  book

  book

 6. Budovanie systému kvality v organizácii poskytujúcej služby : Diplomová práca
  Helešová Dušana  Skubáková Katarína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 77 s abstr. + príl.
  systémy kvality podniky služieb kvalita produkcie
  diplomová práca
  book

  book

 7. Prestavba systému manažérstva kvality so zreteľom na normu STN EN ISO 9001.2000 : Diplomová práca
  Laurenčík Juraj  Mĺkva Miroslava (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 78 s abstr. + príl.
  manažérstvo kvality kvalita produkcie
  diplomová práca
  book

  book

 8. Uplatnenie štatistických metód v riadení kvality v a. s. LOVINIT : Diplomová práca
  Sojčiaková Marcela  Kučerová Marta (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 62 s abstr. + príl.
  štatistické metódy riadenie kvality kvalita produkcie
  diplomová práca
  book

  book

 9. Zisťovanie schopnosti meracích prístrojov v SACHS Slovakia, a. s. Trnava : Diplomová práca
  Pösingerová Martina  Kučerová Marta (Organizer of meeting) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 59 s abstr. + príl.
  meracie prístroje analýzy kvalita produkcie
  diplomová práca
  book

  book

 10. Zlepšovanie kvality vo Volkswagen Slovakia, a. s. Bratislava aplikáciou EFQM modelu výnimočnosti : Diplomová práca
  Potfaj Andrej  Paulová Iveta (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 90 s abstr. + príl.
  zlepšovanie kvality modely výnimočnosti kvalita produkcie
  diplomová práca
  book

  book