Search results

 1. CSIT 2018 : 2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT2018), 11-14 September 2018, Lviv, Ukraine
  International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies. 13th 11.-14.9.2018 : Lviv, Ukrajina.
  1. vyd.
  Lviv : Veža i Ko, 2018 . - 540 s.
  ISBN 978-1-5386-6463-6
  informatika
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0020
  book

  book

 2. ELOSYS. Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2012 [elektronický zdroj] : Trenčín, 9.-12.10.2012
  Bratislava : FEI STU, 2012 . - CD-ROM, 262 s
  ISSN 1335-2547
  elektrotechnika informatika
  zborník (príspevkov)
  (58) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 3. 50 rokov automatizácie na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislava 1959 - 2009 / Ed.: Jurišica, L. a i.
  Jurišica Ladislav (Editor) ; E010  Rosinová Danica (Editor) ; E010 Kozáková Alena (Editor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 80 s
  elektrotechnika informatika
  zborník (príspevkov)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 4. Nové trendy v kybernetike, automatizácii a informatike : Odborný seminár. Gabčíkovo, Slovenská republika, 7.-9.9.2009
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-227-3107-2
  kybernetika automatizácia informatika
  zborník (príspevkov)
  (4) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 5. IIT.SRC 2005. Student Research Conference : Proceedings. Bratislava, 27. April 2005 / Ed.: Bieliková, M.
  Bieliková Mária (Compiler) ; 070200 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 263 s
  ISBN 80-227-2217-0
  informatika informačné technológie študenti
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 6. The 1st International Conference on Applied Mathematics and Informatics at Universities 2001
  Gabčíkovo 6.-7.9.2001 (Funder) 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2001 . - 412 s
  ISBN 80-227-1568-9
  aplikovaná matematika informatika
  zborník (príspevkov)
  (25) - článok
  book

  book

 7. Higher education in informatics : Proceedings of the first workshop: Smolenice, Slovakia. 1999
  Molnár Ľudovít (Compiler) ; 070200  Bieliková Mária (Compiler) ; 070200
  Bratislava : STU v Bratislave, 1999 . - 135 s
  ISBN 80-227-1276-0
  vysokoškolské vzdelávanie informatika
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  FIIT1001
  book

  book

 8. 42. Internationales Wissenschaftliches Kolloquim. Band 1 : 22. - 25. sept. 1997
  Technische Universität Ilmenau, 1997 . - 637 s
  počítače programovanie počítačové siete informatika počítačová grafika Telekomunikácie
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 9. Informatika 95 : Informačné technológie a výpočtová technika v školstve : Konf. Vysoké Tatry. 24.-26.apríla 1995
  Bratislava : STU v Bratislave, 1995 . - 192 s
  ISBN 80-227-0768-6
  informatika školy vysoké zborníky Technika výpočtová
  zborník (príspevkov)
  (4) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  MTF2000
  book

  book

 10. Informatika 93 : Informačné technológie a výpočtová technika v školstve. 1.konferencia : Konf. Vysoké Tatry. 17.-19.mája 1993
  Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy, 1993 . - 211 s
  ISBN 80-7098-007-2
  informatika školy vysoké zborníky Technika výpočtová
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  MTF2000
  book

  book