Search results

 1. Vizualizácia grafových algoritmov
  Kuric Dejan ; I  Lucká Mária (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 202 . - 37 s. CD-ROM
  informatika Informatics algorithm graph visualisation algoritmus graf
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87935
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 2. Rozpoznávanie tónov pre interaktívne zobrazovanie nôt na mobilných zariadeniach
  Brisuda Rudolf ; I300  Fogelton Andrej (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 202
  informatika Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88074
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 3. Analýza spôsobov riešenia interaktívnych úloh
  Melicher Tomáš ; I  Tvarožek Jozef (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 202
  informatika Informatics geometry geometria
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88147
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 4. Personalizované vyhľadávanie v digitálnej knižnici
  Čaja Matej ; I  Kramár Tomáš (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 202 . - 41 s. CD-ROM
  informatika Informatics filtrovanie informácií získavanie informácií
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87856
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 5. Vývoj informačných systémov podľa princípov architektúry orientovanej na služby
  Piliar Andrej ; I  Rozinajová Viera (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 20.06.2014 ; Degree program : 202 . - 64 s. CD-ROM
  informatika Informatics XML XML SOA webové služby XML XML
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87938
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 6. Segmentácia obrazu s podporou výpočtu na grafickej procesorovej jednotke
  Kaššay Martin ; I  Benešová Vanda (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 202 . - 39 s. CD-ROM
  informatika Informatics image segmentation počítačové videnie rez grafu GPU
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87895
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 7. Personalizovaná odborná podpora používateľovho konania
  Truchan Peter ; I200  Návrat Pavol (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 202
  informatika Informatics health zdravie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87977
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 8. Podpora tvorby dopytu
  Vestenický Tomáš ; I200  Móro Róbert (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 202
  informatika Informatics digital libraries digitálne knižnice personalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87982
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 9. Zjednoznačňovanie významu slov
  Loebl Jaroslav ; I200  Šimko Marián (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 202 . - 61 s. CD-ROM
  informatika Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87917
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 10. Vytváranie databázových dopytov v prirodzenom jazyku
  Šárik Slavomír ; I  Lacko Peter (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 20.06.2014 ; Degree program : 202 . - 51 l. + príl.
  informatika Informatics databázové systémy spracovanie prirodzeného jazyka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87963
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book