Search results

 1. Editor ontológie formulárovo špecifických informácií
  Bábíček Robin ; I200  Bartalos Peter (xxx) ; I200
  STU v Bratislave FIIT, 2008 . - 60 s príl.
  informatika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 2. Rozpoznávanie obrazov z infrakamery
  Dlugolinský Štefan ; I200  Vojtek Vladimír (xxx) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2007 . - 22 s
  informatika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 3. Expertný systém
  Pazdera Ľuboš  Košík Matej (xxx) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2006
  FIIT ; . - 57 s príl.
  informatika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 4. Vykresľovanie veľkých grafov
  Pok Ondrej ; I200  Frivolt György (xxx) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2006 . - 45 s
  informatika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 5. Systém na podporu tvorby semestrálnych rozvrhov
  Ďuriš Jozef  Galbavý Miroslav (xxx) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2006
  FIIT ; . - 60 s príl.
  informatika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 6. Simulačná knižnica pre optimalizačné algoritmy
  Kobza Michal ; I300  Štefanovič Juraj (xxx) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2006 . - 45 s príl.
  informatika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 7. Zisťovanie charakteristík pripojenia v rámci SR na základe IP adresy
  Kišac Ivan  Makula Matej (xxx) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2006
  FIIT ; . - 46 s príl.
  informatika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 8. Vyhľadávanie v prostredí webu so sémantikou
  Krausko Ján  Andrejko Anton (xxx) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2006
  FIIT ; . - 48 s príl.
  informatika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 9. Systém pre odovzdávanie prác prostredníctvom Internetu
  Eliáš Juraj  Považanová Anna (xxx) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2006
  FIIT ; . - 67 s príl.
  informatika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 10. Tvorba jazykového grafu v procese učeenia
  Majer Juraj  Markošová Mária (xxx) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2006
  FIIT ; . - 43 s
  informatika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book