Search results

Records found: 330  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus47581 ddp^"
 1. Bezpečnosť pri manipulácii a skladovaní chemických látok a zmesí v spoločnosti EKOLAS, s.r.o.
  Lehutová Simona ; M  Szabová Zuzana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 09.06.2014 ; 670 . - 71s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety chemické látky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98604
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Komplexné hodnotenie bezpečnosti vo vybranom podniku
  Mikulová Monika ; M  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 05.06.2014 ; 670 . - 79s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety analysis safety bezpečnosť analýza audit
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98314
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Systém a posúdenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v GGB Slovakia s.r.o. Sučany
  Kamhalová Renáta 
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 09.06.2014 ; 670 . - 72s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety certificate certifikát
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98440
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Problematika hluku ako rizikového faktora na vybranom riadiacom pracovisku ŽSR
  Hornický Július ; M  Rusko Miroslav (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 10.06.2014 ; 670 . - 74s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety sound noise zvuk hluk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98794
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Posúdenie fyzikálnych a chemických faktorov pracovného prostredia vo vybranom podniku
  Novák Viliam ; M  Rusko Miroslav (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 10.06.2014 ; 670 . - 70s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety vibrations noise risk assessment vibrácie hluk osobné ochranné pracovné prostriedky pracovné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98657
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Bezpečnostné a environmentálne označovanie vybranej komodity
  Hrebíček Marek  Rusko Miroslav (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 09.06.2014 ; 670 . - 88s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety safety environmentálne označovanie bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98631
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Bezpečnostné a environmentálne aspekty hnedých polí vo vybranom intraviláne
  Čendek Peter ; M  Rusko Miroslav (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 06.06.2014 ; 670 . - 60s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety environmental burdens environmentálna záťaž hnedé polia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98558
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Monitoring kvality povrchových vôd v mikropovodí dolného Váhu
  Szarka Róbert ; M  Sirotiak Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 10.06.2014 ; 670 . - 109s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety surface water monitoring monitoring monitoring monitoring vzorkovanie dolný Váh povrchová voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98642
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Monitoring kvality povrchových vôd mikropovodí Horná Nitra
  Bezáková Katarína ; M  Sirotiak Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 10.06.2014 ; 670 . - 89s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety pollution znečistenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103425
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Možnosti využitia chemicky upraveného klinoptilolitu pre sorpciu priemyselných kontaminantov
  Lipovský Marek ; M5000  Sirotiak Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 670 . - 81s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety sorption klinoptilolit sorpcia priemyselná odpadová voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98745
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book