Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus47605 ddz^"
 1. Nové skenovacie metódy magnetickej silovej mikroskopie : dát. obhaj. 4.12.2014, č. ved. odb. 5-2-48
  Precner Marián ; E 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 04.12.2014 ; 93 . - 79 s + AUTOREF. 2014, 28 s.
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering magnetizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94433
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Elektromagnetické vlastnosti dvojrozmerne periodických štruktúr : dát. obhaj. 3.7.2014, č. ved. odb. 5-2-48
  Kajtár Gergely ; E060  Markoš Peter (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 03.07.2014 ; 93 . - 100 s
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering numerical analysis numerická analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94204
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Využitie synchrotrónového žiarenia pri štúdiu nanokryštalických zliatín : dát. obhaj. 11.7.2013, č. ved. odb. 5-2-48
  Hatala Tomáš ; E060  Miglierini Marcel (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 61 s AUTOREF. 2013, 19 s.
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71556
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Pokročilé prístupy v meraní doby života pozitrónov v radiačne namáhanýh materiáloch : dát. obhaj. 11.7.2013, č. ved. odb. 5-2-48
  Petriska Martin ; E060  Slugeň Vladimír (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 91 s AUTOREF. 2013, 37 s.
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering spektroskopia digitalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63937
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Pseudobulk Metallic Glasses Prepared by Rapid Quenching of the Melt : dát. obhaj. 16.8.2013, č. ved. odb. 5-2-48
  Hoško Jozef ; E  Švec Peter (Thesis advisor) ; M1000
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 103 s
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83517
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Vznik nanoštruktúr a fyzikálne vlastnosti metastabilných systémov bohatých na Fe : dát. obhaj. 16.8.2013, č. ved. odb. 5-2-48
  Janotová Irena  Švec Peter (Thesis advisor) ; M1000
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013
  FEI ; . - 108 s 4 príl.
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering soft magnetic materials
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84237
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Striedavé straty v pokrytých vodičoch : dát.obhaj. 2.12.2011, č. ved. odb. 5-2-48
  Soloviov Mykola ; E  Gömöry Fedor (Thesis advisor) ; M1000
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 113 s
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering electric power supravodiče
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64308
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Fyzikálne vlastnosti nanočasticových systémov pripravených LB depozíciou : Dát. obhaj. 24.2.2011, č. ved. odb. 5.2.48
  Röschlová Jana ; E150  Cirák Július (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave EF, 2011 . - 85 s
  Fyzikálne inžinierstvo nanočastice
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Uplatnenie fyzikálnych metód pri analýze archeologických artefaktov : dát. obhaj. 26.8.2010, č.ved. odb. 5.2.48
  Dekan Július ; E060  Miglierini Marcel (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 62 s
  Fyzikálne inžinierstvo fyzikálne metódy archeológia
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Štruktúrne transformácie v amorfných zliatinách typu nanoperm : dát. obhaj. 26.8.2010, čís. ved. odb. 5.2.48
  Pavúk Milan ; E060  Miglierini Marcel (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 59 s
  Fyzikálne inžinierstvo štruktúrne zmeny amorfné zliatiny NANOPERM
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book