Search results

Records found: 102  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus47606 ddp^"
 1. Návrh modelu riadenia automobilových svietidiel
  Dienes Attila ; E  Fric Róbert (Thesis advisor) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 18.06.2014 ; 79 . - 59 s
  microcontroller controller Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98382
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Aplikácia metódy celspektrálneho spracovania pri analýze vzoriek životného prostredia
  Krkoš Marián ; E  Stacho Matúš (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 16.06.2014 ; 79 . - 58 s príl.
  Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103078
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Výskum degradačných procesov konštrukčných materiálov jadrovej elektrárne pomocou pozitrónovej anihilačnej spektroskopie
  Pinťa Juraj ; E  Šimeg Veterníková Jana (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 16.06.2014 ; 79 . - 49 s
  Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100907
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Nuclear Criticality Safety Analyses of the Spent Nuclear Fuel Storage Pool Using MCNP Code
  Obertáš Juraj ; E  Slugeň Vladimír (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 16.06.2014 ; 79 . - 49 s
  Elektroenergetika Power Engineering nuclear power plants safety analysis jadrové elektrárne
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100643
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Hodnotenie dávkového zaťaženia pracovníkov počas demontáže vybraných komponentov v procese vyraďovania jadrových elektrární z prevádzky
  Juhár Peter ; E  Nečas Vladimír (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 16.06.2014 ; 79 . - 63 s
  Elektroenergetika Power Engineering dose demontáž dávka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99421
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Návrh optimalizačných opatrení pre proces pretavovania rádioaktívnych kovov z rádiologického hľadiska
  Sychra Tomáš ; E  Nečas Vladimír (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 16.06.2014 ; 79 . - 70 s príl.
  Elektroenergetika Power Engineering optimalization optimalizácia pretavovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98315
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Radiačné zaťaženie pracovníkov počas spracovania RAO vysokotlakovým lisovaním
  Pajerský Pavol ; E  Nečas Vladimír (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 16.06.2014 ; 79 . - 65 s
  Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102887
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Hodnotenie bezpečnosti ukladania veľmi nízkoaktívnych RAO
  Cibuľa Michal ; E  Nečas Vladimír (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 16.06.2014 ; 79 . - 69 s
  Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103072
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Nedeštruktívne analýzy materiálov jadrových reaktorov pokročilých generácií
  Snopek Jozef ; E060  Slugeň Vladimír (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 16.06.2014 ; 79 . - 61 s
  Elektroenergetika Power Engineering Barkhausenov šum
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89329
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Štúdium vplyvu tepelného namáhania na konštrukčné materiály jadrových reaktorov s využitím pozitrónovej anihilačnej spektroskopie
  Brodziansky Tomáš ; E  Sojak Stanislav (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 16.06.2014 ; 79 . - 90 s
  Elektroenergetika Power Engineering annealing žíhanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103071
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.