Search results

Records found: 102  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus47606 ddp^"
 1. Prieskum aktivity podpovrchových podzemných vrstiev s využitím scintilačného detektora
  Sládek Matúš ; E  Šagátová Andrea (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 16.06.2014 ; 79 . - 67 s
  Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92383
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Modelovanie migrácie rádionuklidov z hlbinného úložiska využitím výpočtového prostriedku GoldSim
  Barátová Dana ; E060  Nečas Vladimír (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 16.06.2014 ; 79 . - 68 s
  Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92364
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Využitie kódu SCALE pri analýze neutrónovo fyzikálnych vlastností reaktorov IV. generácie chladených plynom
  Dujčíková Lenka ; E060  Haščík Ján (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 16.06.2014 ; 79 . - 64 s
  Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99881
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Využitie kódu MCNP pri analýze neutrónovo fyzikálnych vlastností VVER 440
  Ištokovič Daniel ; E  Haščík Ján (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 16.06.2014 ; 79 . - 76 s
  Elektroenergetika Power Engineering fuel assembly model VVER-440
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101512
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Návrh modelu riadenia automobilových svietidiel
  Dienes Attila ; E  Fric Róbert (Thesis advisor) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 18.06.2014 ; 79 . - 59 s
  microcontroller controller Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98382
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Akumulácia elektrickej energie
  Vozárik Marek ; E  Smitková Miroslava (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 19.06.2014 ; 79 . - 72 s
  hydrogen SWOT analysis vodík SWOT analýza Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100644
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Návrh a ekonomické zhodnotenie výstavby fotovoltickej elektrárne pri jestvujúcej platnej legislatíve
  Malík Martin ; E  Smitková Miroslava (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 19.06.2014 ; 79 . - 74 s príl.
  ekonomické zhodnotenie legislatíva návrh fotovoltika Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98389
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Vodíkové hospodárstvo
  Balažia Michal ; E  Smitková Miroslava (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 19.06.2014 ; 79 . - 69 s
  renewable energy sources energetika obnoviteľné zdroje energie Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100642
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach Slovenska
  Szerdi Martin ; E  Smitková Miroslava (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 19.06.2014 ; 79 . - 52 s
  economic return ekonomická návratnosť elektrická energia Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102919
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach Slovenska
  Poláková Monika ; E  Smitková Miroslava (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 19.06.2014 ; 79 . - 60 s
  energy renewable energia Elektroenergetika Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100908
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book