Search results

 1. Zavedenie požiadaviek správnej laboratórnej praxe vo vybranom podniku
  Dikejová Valéria ; M  Sirotiak Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 670 . - 67s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety Metrology metrológia systém manažérstva kvality akreditácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98494
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. book

  book

 3. Predpisová základňa legálnej metrológie na Slovensku a vo svete
  Ondrovičová Magdaléna ; J  Halaj Martin (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises standard Metrology metrológia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85350
  diplomová práca
  book

  book

 4. Špecifikácia požiadaviek na kalibráciu číselníkových odchýlkomerov a výber vhodnej metódy kalibrácie.
  Mišúrová Veronika ; J  Benkó Peter (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises calibration Metrology metrológia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85210
  diplomová práca
  book

  book

 5. Výkonové parametre spaľovacích turbín
  Stopka Tomáš ; J0030  Molnár Vojtech (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  tepelné energetické stroje a zariadenia Thermal Power Engineering Metrology metrológia výkonové parametre spaľovacia turbína
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72356
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book