Search results

 1. Neistoty merania predmetov zložitého tvaru na súradnicovom meracom stroji
  Vrba Igor Vladislav ; J0020  Palenčár Rudolf (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  metrológia Metrology Coordinate Measuring Machine
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69199
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Návrh rekonštrukcie Michelsonovho interferometra na kalibráciu koncových mierok do 1000 mm
  Fíra Roman ; J  Bartl Ján (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  metrológia Metrology laser beam interference interferencia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55069
  dizertačná práca
  book

  book

 3. Primárny etalón vákua na princípe dynamickej expanzie s hornou hranicou meracieho rozsahu do 10 Pa
  Staněk František ; J  Tesař Jiří (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  metrológia Metrology
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63963
  dizertačná práca
  book

  book

 4. Biosimulácia pre spracovanie meraní stresorom vyvolaných zmien fyziologického cirkulačného faktora
  Hlaváčová Edita ; J0020  Dedík Ladislav (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  metrológia Metrology stresor nelineárny model merania
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83030
  dizertačná práca
  book

  book

 5. Štúdium správania sa etalónov hmotnosti v prostredí vákua
  Zůda Jaroslav ; J  Tesař Jiří (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  metrológia Metrology
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63966
  dizertačná práca
  book

  book

 6. Aplikácia spektrálnych metód pri zabezpečovaní nadväznosti jednotiek látkového množstva
  Vaľková Miroslava ; J  Pätoprstý Viliam (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  metrológia Metrology
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54467
  dizertačná práca
  book

  book

 7. Rozšírenie rozsahu primárneho etalónu malého hmotnostného prietoku plynu
  Krajíček Zdeněk ; J  Tesař Jiří (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  metrológia Metrology mass flow hmotnostný prietok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63957
  dizertačná práca
  book

  book

 8. Meranie prietoku a pretečeného množstva kvapalín v oblasti mikroprietokov
  Benková Miroslava ; J  Mikulecký Ivan (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  metrológia Metrology calibration kalibrácia neistota mikroprietok kvapalina
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64005
  dizertačná práca
  book

  book