Search results

 1. Rozhodovanie sa hráča simulovaného robotického futbalu
  Novotný Miroslav ; I  Kapustík Ivan (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 202 . - 47 s. CD-ROM
  informatika Informatics decision making RoboCup rozhodovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87929
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 2. Rozhodovanie a rozhodovacie procesy v manažmente
  Zöldová Zuzana ; J  Baďo Radomír (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management rozhodovacie procesy rozhodovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74305
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book