Search results

 1. Uplatnenie exaktných metód v rozhodovacích procesoch v podmienkach priemyselných podnikov na Slovensku / aut. Lukáš Jurík, Natália Horňáková
  Jurík Lukáš ; 064000  Horňáková Natália ; 064000
  Fórum manažéra : . Roč. 14, č. 2 (2018), s. 12-24
  rozhodovanie manažéri exaktné metódy riadenie ľudských zdrojov
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Aplikácia metódy AHP pri výbere vhodných manipulačných prostriedkov v zásobovacej logistike / aut. Milan Bachár, Lukáš Jurík, Helena Makyšová
  Bachár Milan ; 064000  Jurík Lukáš ; 064000 Makyšová Helena ; 064000
  Výkonnosť podniku . Roč. 6, č. 1 (2016), s. 6-13
  rozhodovanie hodnotenie logistika
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Telemedicínske aplikácie pre manažment chronických ochorení / aut. Fedor Lehocki, Daniel Skalický, Martin Jurčo-Glina, Adam Kúdela, Pavol Holba, Mário Máčai, Oleksii Potapov
  Lehocki Fedor ; 031000  Skalický Daniel ; 031000 Jurčo-Glina Martin ; E Kúdela Adam ; E Holba Pavol ; E Máčai Mário ; E Potapov Oleksii
  ELOSYS. Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2015 : . S. 9-11
  telemedicína chronické ochorenie ontológia rozhodovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Manažér a rozhodovanie
  Hrablik Chovanová Henrieta ; M4000 
  JOSRA [elektronický zdroj] . Č. 1 (2014), online, s. [1-6]
  manažéri rozhodovanie exaktné metódy
  http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2014/manazer-a-rozhodovanie.html
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Global and local environment state information as neural network input by solving the battleship game
  Clementis Ladislav ; I300 
  Nostradamus 2014 : . s. 291-300
  neurónové siete rozhodovanie markovovský rozhodovací proces
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 6. Rozhodovanie o území
  Kováč Bohumil ; A6160 
  Urbanita . Roč.25, č.1 (2013), s.s 10-16
  územný plán rozhodovanie plánovanie územný rozvoj
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 7. Learning Classifier System Improvement Based on Probability Driven and Neural Network Driven Approaches
  Clementis Ladislav ; 070400 
  ECBS-EERC 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s. 143-148
  námorná bitka neurónová sieť rozhodovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Rešpektovanie stakeholderov a ich zapájanie do rozhodovania - cesta úspešnej CSR stratégie
  Drieniková Katarína ; M4000  Sakál Peter ; M4000
  Procesné riadenie 2012 : . s.[9]
  CSR stratégia rozhodovanie stakeholderi
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 9. Metódy multikriteriálneho rozhodovania a ich využitie v manažérskych procesoch
  Baďo Radomír ; J0070  Kravec Dušan ; J0070 Vrablic Pavol ; J0070 Galisová Adriana ; J0070
  Inovácie - podnikanie - spoločnosť No.5 : . s.15-21
  decision making multicriterial method rozhodovanie hierarchická štruktúra
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Investičné rozhodovanie v podmienkach neustálych zmien
  Szabó Peter ; M8700  Chatrnúchová Lucia ; M4000 Sablik Jozef ; M4000 Vičíková Jaroslava ; M190
  Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2010 (MMK 2010) : . s.926-930
  rozhodovanie kríza
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - skriptá
  article

  article