Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus4928 ddp^"
 1. Návrh metodiky na výpočet úbytku pohonných hmôt vplyvom teploty
  Petrovič Matej ; M  Ďuriš Stanislav (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 18.06.2014 ; 648
  methodology measuring meranie metodika teplota
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103904
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 2. Návrh riešenia na zlepšenie využívania projektového riadenia v spoločnosti EMM, spol. s r. o., Bratislava
  Göndörová Klaudia  Jakábová Martina (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management methodology project project management metodika projektové riadenie projekt
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90569
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Využitie metódy Six Sigma v podniku KRAFT FOODS SLOVAKIA, a.s., Bratislava
  Gonos Tomáš ; J  Ščepka Igor (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises data collection analysis methodology Six Sigma metodika analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85358
  diplomová práca
  book

  book

 4. Prúdová dráha spínacieho prístroja
  Király Róbert ; E  Hüttner Ľudovít (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 65 s CD-ROOM
  ANSYS ANSYS projection heat metodika návrh ANSYS ANSYS oteplenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81931
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Virtualizovaná učebňa
  Klimo Vladimír ; I100  Steinmuller Branislav (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 101 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks methodology metodika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81296
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 6. Návrh riešenia na zlepšenie využívania počítačovej podpory projektového manažmentu v podniku Spoločnosť Kováč s.r.o. : Diplomová práca
  Kuzmová Daniela  Šujanová Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 86 s., CD-ROM
  project management metodika projektový manažment projekt priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66890
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Aplikácia ultrazvukovej metódy pre skúšanie základného materiálu a zvarov kolektora parogenerátora : Diplomová práca
  Machovič Peter  Hološová Helena (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 85 s., CD-ROM
  damage metodika materiálové inžinierstvo Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75302
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh verejného dopravného vybavenia a dopravnej obsluhy.
  Sitárik Jozef ; V120  Ondrovič Milan (Thesis advisor) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering methodology transport metodika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76678
  diplomová práca
  book

  book

 9. Porovnanie dvojfaktorového klasického a plánovaného experimentu
  Bartoš Rastislav ; M3000  Lipa Zdenko (Thesis advisor) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010
  metodika ekonomika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63266
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book