Search results

 1. Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania v IKEA Industry Slovakia, s.r.o., oz Majcichov
  Minarovičová Lujza ; M  Chlpeková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 173 . - 65s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant training riadenie ľudských zdrojov rozvoj vzdelávanie podnik zamestnanci dotazník
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87371
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zefektívnenie procesu vzdelávania zamestnancov v podniku INA SKALICA spol. s r.o.
  Patková Simona ; M  Samák Marián (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 173 . - 68s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant methods of education human resources education ľudské zdroje rozvoj metódy vzdelávania zamestnanci vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92136
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania THP zamestnancov v spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.
  Licherová Natália ; M  Púčiková Lenka (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant skills education vzdelávanie zručnosti kompetencie rozvoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102002
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vzdelávanie zamestnancov v podniku Hubert J.E., spol. s r.o.
  Jankechová Marcela ; M  Podařil Martin (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 64s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant education systém vzdelávania metódy vzdelávania zamestnanci rozvoj vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66265
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Osobný rast , rozvoj a kariéra zamestnancov v podniku Semikron, s.r.o. Vrbové
  Chodúrová Monika ; M  Rusková Dagmar (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 51s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant education vzdelávanie kariéra osobný rast rozvoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66689
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Systém vzdelávania a rozvoj zamestnancov v podniku : Bakalárska práca
  Belaiová Miroslava  Končal Viliam (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 56 s., CD-ROM
  employees vzdelávanie rozvoj education personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68813
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Systém vzdelávania a rozvoj zamestnancov podniku SLK ELEKTRO s.r.o. : Bakalárska práca
  Fábiánová Eva  Jakóczy Ladislav (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 64 s., CD-ROM
  education rozvoj vzdelávanie personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47395
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. book

  book

 9. Vzdelávanie zamestnancov v spoločnosti Swedwood Slovakia, o.z. SPARTAN
  Školárová Zuzana  Fedič Dušan (Thesis advisor) ; M330
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  vzdelávanie rozvoj education training
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27317
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Osobný rast zamestnancov, kariéra a jej tvorba
  Repková Ema  Sawicki Silvester (Thesis advisor) ; M310
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  osobný rast vzdelávanie plánovanie riadenie rozvoj education planning kariéra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47390
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book