Search results

 1. Možnosti znižovania jazdných odporov motorových vozidiel
  Hladiš Peter ; J  Milesich Tomáš (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 43
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines vehicle automobile aerodynamika odpor vzduchu automobil vozidlo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89651
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Parametre a konštrukcia pretekárskych automobilov. (Parameters and construction of competing cars) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Blažeková Lejla ; J230  Kamenický Milan (xxx) ; J230
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 46 s
  karoséria podvozok kľuková skriňa blok valcov aerodynamika an undercarriage aerodynamics
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Možnosti využita plavidiel typu WIG v riečnych podmienkach. (Possibilities of use of WIG Crafts in riverine conditions)[CD-EROM] : Bakalárska práca
  Gaďo Viktor ; J230  Tichý Jaroslav (xxx) ; J230
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 50 s
  aerodynamika prízemný efekt WIG aerodynamics ground effect
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book