Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus5070 dbp^"
 1. book

  book

 2. Koncepčná štúdia dvojpásového bezposádkového pozemného vozidla (UGV) s výkonom hnacieho motora 3 kW
  Hanus Dalibor ; J  Mazurkievič Izidor (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines control kontrola prieskum
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69036
  bakalárska práca
  book

  book

 3. book

  book

 4. Tvorba DMR z údajov získaných metódou GNSS
  Kohútová Zuzana ; V  Brunčák Peter (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography model prieskum
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59084
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Využívanie didaktických pomôcok vo vyučovacom procese na SOŠ automobilovej v Trnave : Bakalárska práca
  Šutiaková Michaela  Polčanová Erika (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 48 s., CD-ROM
  teacher učiteľ vyučovací proces prieskum učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61971
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. book

  book

 7. Návrh aplikácie prieskumu trhu v diferencovanom trhovom prostredí
  Remenár Július  Prajová Vanesa (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  trh marketing prieskum zákazník podnik analýza aspektovo-orientovaná marketing analysis Research customer
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46941
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Osobnosť vedúceho pracovníka
  Prostináková Daša  Strakoš Jozef (Thesis advisor) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise dotazník prieskum personality manager
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52135
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Prieskum úrovne motivácie pracovníkov v systéme manažérstva kvality vo vybraných podnikoch
  Strašiftáková Júlia  Meravá Miroslava (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  kvalita produkcie Quality of Production systém manažérstva kvality motivácia pracovníkov prieskum
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=53135
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.