Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus50904 auc^"
 1. Integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre organizácie v sektore priemyslu a služieb : v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016 a STN ISO 45001:2019
  Gašparík Jozef ; 010270  Kovářová Barbora (rec.) Plevák Milan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Vydavateľstvo EUROSTAV, 2019 . - 174 s.
  ISBN 978-80-89228-63-8
  kvalita environment bezpečnosť organizácia systém
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF1000
  book

  book

 2. Negative impacts of the building industry on soil, flora and fauna [elektronický zdroj]
  Szalayová Sylvia ; 010270  Hupková Miriam (rec.) Jankovič Ivan (rec.)
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2019 . - CD-ROM, 80 s.
  ISBN 978-80-263-1542-1
  environment flora fauna soil
  učebnica
  ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 3. Quality, environmental, occupational health and safety integrated management system in the organization : ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 [elektronický zdroj]
  Gašparík Jozef ; 010270  Kovářová Barbora (rec.) Greguš Milan (rec.)
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2019 . - CD-ROM, 131 s.
  ISBN 978-80-263-1538-4
  kvalita environment BOZP organizácia integrácia systém
  učebnica
  ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 4. Integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP : podľa požiadaviek noriem STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016, STN OHSAS 18001:2009
  Gašparík Jozef ; 010270  Gašparík Marián Kovářová Barbora (rec.) (rec.) Plevák Milan
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU 2018 . - 144 s.
  ISBN 978-80-263-1516-2
  kvalita environment BOZP
  učebnica
  ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 5. Environmentálne aspekty v stavebníctve III. Ochrana ovzdušia [elektronický zdroj]
  Szalayová Sylvia ; V270  Gašparík Jozef (rec.) ; V270 Palušová Darina (rec.) ; V230
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2014 . - CD ROM, 79 s.
  ISBN 978-80-263-0781-5
  environment
  učebnica
  ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 6. Environmentálne aspekty v stavebníctve II. : Ochrana vôd
  Szalayová Sylvia ; V270  Gašparík Jozef (rec.) ; V270 Palušová Darina (rec.) ; V230
  1.vyd.
  Brno : Tribun EU, 2013 . - 66 s
  ISBN 978-80-263-0518-7
  environment environment
  učebnica
  ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 7. Environmentálne aspekty v stavebníctve I. Odpady
  Szalayová Sylvia ; V270  Gašparík Jozef (rec.) ; V270 Palušová Darina (rec.) ; V230
  Brno : Tribun EU, 2012 . - 76 s
  ISBN 978-80-263-0306-0
  waste environment odpad environment
  učebnica
  ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.