Search results

 1. Merania a numerické analýzy pre systémovú identifikáciu jednoduchej nosnej konštrukcie
  Venglár Michal ; V250  Sokol Milan (Thesis advisor) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 945
  Structures of Buildings system identification
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99875
  diplomová práca
  book

  book