Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus5187 brz^"
 1. Porotherm 2011 : Vybrané kapitoly z navrhovania murovaných stavieb.Odborný seminár.Beladice,SR,29.9.2011
  Žilinský Juraj (Editor) ; V180 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2011 . - 94 s
  ISBN 978-80-227-3573-5
  planning construction ceramics building murovaná konštrukcia stavba navrhovanie
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (2) - článok
  book

  book

 2. Vidiecke stavby 2011[elektronický zdroj] : Architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť.Zborník vedeckých prác.Nitra,SR,8.-9.9.2011
  Žilinský Juraj (Editor) ; V180 
  Nitra : SPU v Nitre, 2011 . - 181 s (CD-ROM)
  ISBN 978-80-552-0644-8
  building architectural design stavba architektonická tvorba
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (14) - článok
  book

  book

 3. Nové trendy v strojárstve na prahu tretieho tisícročia : Zborník vedeckých prác. 2.sekcia: Výpočtové a experimentálne metódy pri stavbe strojov a zariadení : Konf. Košice. 25.a 26.9.1997
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 1997 . - 283 s
  ISBN 80-967636-8-7
  stroje stavba zborníky zariadenia
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.