Search results

 1. Návrh opatrení na zlepšenie využitia nástrojov marketingového mixu v priemyselnom podniku IMC Slovakia s.r.o., Považská Bystrica
  Raguľová Veronika ; M  Prajová Vanesa (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 175 . - 56s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management product distribution price komunikácia distribúcia cena produkt
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87346
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie využitia nástrojov marketingového mixu v priemyselnom podniku TRENPEK spol. s r.o., Trenčín
  Miháliková Lucia ; M  Prajová Vanesa (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 175 . - 63s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management komunikácia distribúcia produkt cena
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93290
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zefektívnenie systému vychystávania hotových výrobkov v podniku Nestlé Slovensko s.r.o.
  Hurajt Tomáš ; M  Drahňovský Juraj (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management distribution logistics distribúcia logistika podnik
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78927
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Výber riešenia distribúcie a montáže kolies v Peugeot Citroёn Automobiles Slovakia, Trnava
  Vittek Dušan  Harman Ondrej (Thesis advisor)
  STU v Bratislave MTF UVSM, 2010
  MTF ;
  distribúcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27336
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zlepšenie využitia nástrojov marketingového mixu v podniku ELEKTROKARBON a.s., Topoľčany
  Grznár Andrej  Hasayová Martina (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  marketing mix product price promotion produkt cena distribúcia marketingový mix
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46948
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zlepšenie systému distribučnej logistiky v podniku Hansol LCD Slovakia s.r.o.
  Muráň Matúš  Beňo Rastislav (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  logistics distribúcia distribučná logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46875
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrhy opatrení na zlepšenie využívania marketingového mixu v podniku KOVODRUŽSTVO
  Pokorná Erika ; M4000  Marettová Mária (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  marketingový mix produkt cena distribúcia marketingová komunikácia marketing mix product price promotion
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=53026
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na zlepšenie využitia nástrojov marketingového mixu vo firme ETI ELB s.r.o., Báhoň
  Šotníková Michaela  Prajová Vanesa (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  marketing mix product marketingový mix produkt cena distribúcia reklama podpora predaja vzťahy s verejnosťou price advertising
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27113
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zlepšenie využitia nástrojov marketingového mixu vo firme REKU – Slovakia, spol. s r.o., Trnava
  Hrušková Nikola ; I200  Prajová Vanesa (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  marketingový mix distribúcia marketing mix
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47447
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení na zlepšenie využívania marketingového mixu v spoločnosti RENSTAV spol. s r.o.
  Cisárová Petra  Molnárová Dagmar (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  distribúcia place produkt cena marketingová komunikácia product price promotion
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=26745
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book