Search results

Records found: 57  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus5470 ddp^"
 1. Návrh na zlepšenie procesu riadenia projektu ABC z materského podniku smerom k dcérskym spoločnostiam
  Čulák Miloš  Šujanová Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 189 . - 70s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management project komunikácia riadenie projekt
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99009
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Komunikačné siete PLC na rozvodoch elektrickej energie
  Belavý Tomáš ; E  Róka Rastislav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 17.06.2014 ; 86 . - 66 s
  Telekomunikácie Telecommunications signal komunikácia signál
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99418
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Návrh udržateľného systému spolupráce s externými dodávateľskými personálnymi agentúrami v podmienkach FINE DNC Slovakia, s.r.o.
  Rumlerová Lucia ; M  Samáková Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 03.06.2014 ; 189 . - 77s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management personnel management personálny manažment komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99213
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Štúdia rekonštrukcie cesty III/503010 Malacky - Rohožník
  Piruš Vratko ; V  Nemček Miloslav (Thesis advisor) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Structural and Transportation Engineering komunikácia rekonštrukcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91856
  diplomová práca
  book

  book

 5. Monitorovanie prevádzky trezorovej pokladne
  Melicher Martin ; E  Chamraz Štefan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 49 s 4 príl.
  komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92446
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Komunikačné siete In-Home PLC na rozvodoch elektrickej energie
  Gála Lukáš ; E  Róka Rastislav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 62 s CD-ROOM
  Telekomunikácie Telecommunications komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92332
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Návrh systému znalostného manažmentu v podniku Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
  Dohnanská Alena  Kaiserová Veronika (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management knowledge knowledge management corporate culture komunikácia podniková kultúra ľudské zdroje znalosti znalostný manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90607
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh eliminácie komunikačných bariér v projektových tímoch v priemyselných podnikoch na Slovensku
  Roštecká Zuzana  Samáková Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management project management projektový manažment projektový tím komunikačné bariéry komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93948
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh zdokonalenia systému riadenia výkonnosti zamestnancov v podniku Jasplastik - SK, s.r.o.
  Klementis Vladimír  Čambál Miloš (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management assessment education performance medziľudské vzťahy komunikácia hodnotenie vzdelávanie pracovný výkon
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90503
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh firemnej dátovej siete
  Rumanovský Juraj ; M  Miksa František (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  analysis analýza optimálny návrh komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103263
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book