Search results

 1. Management, Economics and Business Development in the new European Conditions : VI. International Scientific Conference. Brno, 23-24 May 2008
  Brno : CERM, 2008 . - 124 s 1 CD-ROM
  ISBN 978-80-7204-582-2
  manažment obchod ekonomika
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2000
  book

  book

 2. Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti VI. : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, 16-17.dubna 2008, Praha
  1. vyd
  Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008 . - 247 s
  ISBN 978-80-213-1774-1
  obchod financie
  zborník (príspevkov)
  (10) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4010
  book

  book

 3. Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti V : Sborník. Mezinárodní vědecká konference, Praha 16.-17.5.2007
  Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007 . - 343 s
  ISBN 978-80-213-1661-4
  podnikové financie obchod kvalita konkurencieschopnosť
  zborník (príspevkov)
  (10) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3000
  book

  book

 4. Management, Economics and Business Development in the new European Conditions : V. International Scientific Conference. Brno, 25-26 May 2007
  Brno : CERM, 2007 . - 109 s 1 CD-ROM
  ISBN 978-80-7204-532-7
  manažment obchod ekonomika
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2000
  book

  book

 5. Marketing a obchod 2006 = Marketing and Trade 2006 : Trvalo udržateľný rozvoj - predpoklad hospodárskeho rastu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zvolen november 2006
  slo
  Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2006 . - 346 s 1 CD-ROM
  ISBN 80-8093-009-0
  marketing obchod
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2000
  book

  book

 6. Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti IV : Sborník
  Mezinárodní vědecká konference (6.-7.4.2006 : Praha)
  Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006 . - 278 s
  ISBN 80-213-1436-2
  podnikové financie obchod kvalita konkurencieschopnosť
  zborník (príspevkov)
  (6) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4000
  book

  book

 7. Marketing a obchod 2005 = Marketing and Trade 2005 : Modelovanie využitia zdrojov a uplatnenia produktov na trhoch EÚ. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2005 . - 435 s
  ISBN 80-89029-97-3
  marketing obchod
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2000
  book

  book

 8. Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti III : Sborník
  Mezinárodní vědecká konference (7.-8.10.2004 : Praha)
  Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2004 . - 263 s
  ISBN 80-213-1162-2
  podnikové financie obchod kvalita konkurencieschopnosť
  zborník (príspevkov)
  (5) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3000
  book

  book