Search results

 1. Unifikovaný čiarový kód
  Čerešňová Zuzana ; A8180 
  Arch . Roč.15, č.1-2 (2010), s.44-46
  obchod obchodné reťazce realizácia objektu predajne
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 2. Obchodné jednotky-odraz života spoločnosti
  Hronský Michal C. ; A5150 
  Mestský parter a nové formy vzťahov súkromných a verejných priestorov : . s.11-14
  obchod móda
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 3. Zvyšovanie konkurencieschopnosti organizácie prostredníctvom opatrení v oblasti riadenia ľuských zdrojov. Organisation competitiveness increase by means of action taken in human resource management
  Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti IV : . s.1-4
  obchod ľudské zdroje konkurencieschopnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (3) - článok
  article

  article

 4. Obchodné jednotky v nákupných centrách
  Hronský Michal C. ; A5150 
  Detail v mestskom interiéri : . s.20-22
  obchod
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Za čím dnes do mesta? Mestské pamiatkové centrá-medzi minulosťou a súčasnosťou
  Kvasnicová Magdaléna ; A3130 
  Bardkontakt 2005 : . s.45-49
  ochrana pamiatková obchod
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 6. Resuscitácia obchodu a trhu v historickom jadre Kremnice-náročná úloha pre architekta?
  Hrašková Nadežda ; A3130 
  Bardkontakt 2005 : . , s.11-16
  Kremnica obchod revitalizácia
  zborník (príspevkov)
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 7. Obnova parteru historických mestských štruktúr - stvárnenie obchodnej funkcie na historickej fasáde
  Pauliny Pavol ; A3130 
  Aktuálne aspekty ochrany a obnovy architektonického pamiatkového fondu na Slovensku : . s.48-50
  historické mesto obchod
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article