Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus6137 ddp^"
 1. Zavádzanie PLM techník do decentralizovaných výrobných systémov.
  Hans Viktor ; J  Úradníček Juraj (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 18.06.2014 ; 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises product implementation podnik produkt decentralizovaný výrobný systém implementácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103681
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Návrh na znižovanie nákladov v priemyselnom podniku Faurecia Slovakia s.r.o.
  Kuzmová Lenka ; M  Černá Ľubica (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 189 . - 81s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management accounting costs náklady účtovníctvo znižovanie nákladov podnik
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103435
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh zefektívňovania tvorby a implementácie marketingovej stratégie v podniku
  Lehutová Monika  Šalgovičová Jarmila (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Engineering of Production Quality marketing strategy marketing customer satisfaction podnik zákazník marketingová stratégia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90339
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh tvorby kompetenčného modelu vo vybranom podniku
  Hupková Alena  Jánošíková Slávka (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 73 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management podnik
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80113
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh zefektívnenia práce vo firme Akustik Plus s.r.o.
  Hodálová Stanislava  Križan Peter (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises efficiency costs zamestnanci náklady efektívnosť podnik
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85175
  diplomová práca
  book

  book

 6. Návrh systému plánovania investičného rozvoja podniku TOMA INDUSTRIES s.r.o., Trnava : Diplomová práca
  Šuteková Vlasta  Šefčíková Miriam (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 79 s., CD-ROM
  investment podnik investícia investičný rozvoj investičné plánovanie priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67089
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh systému hodnotenia zamestnancov podniku Samsung Electronics LCD Slovakia s.r.o., Voderady : Diplomová práca
  Palanská Kristína  Šefčíková Miriam (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 71 s., CD-ROM
  employees evaluation pracovný výkon podnik hodnotenie priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69287
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Metodika sledovania úspor v rámci investičných zámerov
  Bošanský Miroslav ; J0030  Králik Marián (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises organization strategy investičný zámer stratégia podnik
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74416
  diplomová práca
  book

  book

 9. Návrh zdokonalenia systému vzdelávania pracovníkov v podniku MONTY, s.r.o. Tvrdošovce
  Bugyíková Katarína  Cagáňová Dagmar (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  zamestnanec podnik vzdelávanie education
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58140
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrhy na zefektívnenie fungovania stratégie spoločensky zodpovedného podnikania v slovenských priemyselných podnikoch
  Bejdáková Marta  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  strategy podnik
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54632
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book