Search results

 1. Súčasné zastúpenie jednotlivých generácií zamestnancov na trhu práce v Slovenskej republike / aut. Petra Urbanovičová, Miloš Čambál, Zdenka Gyurák Babeľová, Martin Fero
  Urbanovičová Petra ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 Fero Martin ; 060100
  Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : . S. 217-223
  generácia zamestnancov podnik trh práce
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=8&SID=C3oPJpt2siNVoB6TV9a&page=1&doc=1
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Preventívne zameraný ergonomický program v podniku / aut. Karol Hatiar, O Kyselica, D Baran
  Hatiar Karol ; 064000  Kyselica O. Baran D.
  Životné podmienky a zdravie : . S. 325-339
  ergonómia podnik
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 3. Typové modely zamerané na zvýšenie bezpečnosti v podniku / aut. Alojz Bartek, Miroslav Rusko
  Bartek Alojz  Rusko Miroslav ; 065200
  Sustainability - Environment - Safety 2016 : . S. 196-207
  bezpečnosť modely podnik
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Bezpečnosť podniku a zabezpečenie komplexnej ochrany majetku / aut. Alojz Bartek, Miroslav Rusko
  Bartek Alojz  Rusko Miroslav ; 065200
  Manažérstvo životného prostredia 2016 : . S. 152-157
  bezpečnosť podnik
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Udržateľná výkonnosť podniku v kontexte s podnikovou kultúrou / aut. Jaromíra Vaňová
  Vaňová Jaromíra ; 064000 
  Studia scientifica facultatis paedagogicae . Roč. 15, č. 5 (2016), s. 60-66
  podnik výkonnosť kontroling
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (1) - článok
  article

  article

 6. Analýza pôsobenia výrobných činiteľov v podniku / aut. Jana Šnircová
  Šnircová Jana ; 064000 
  Finančno-ekonomická analýza podniku . S. 379-426
  analýza podnik
  kapitola(článok) z dokumentu
  ACD - Chapters in academic school-books issued in home editorship
  article

  article

 7. Systémový pohľad na podnik ako dôležitú súčasť udržateľného rozvoja a spoločensky zodpovedného podnikania
  Fidlerová Helena ; M4000  Prachař Jan Sakál Peter ; M4000
  Koncepty udržateľnosti organizácií : . s. 9-16
  podnik udržateľný rozvoj spoločensky zodpovedné podnikanie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 8. Bezpečnosť podniku a bezpečnostná politika podniku / aut. Alojz Bartek, Miroslav Rusko
  Bartek Alojz ; M390  Rusko Miroslav ; M5000
  Integral safety 2014 : . CD-ROM, s. 185-189
  bezpečnosť podnik
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - skriptá
  article

  article

 9. Udržateľný úspech podniku v kontexte prístupov manažérstva kvality
  Vaňová Jaromíra ; M4000  Lestyánszka Škůrková Katarína ; M4000
  Kvalita, technológie, diagnostika v technických systémoch : . s.116-120
  manažérstvo kvality podnik
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 10. Controlling kapitálovej štruktúry v podniku
  Tekulová Zuzana ; J0070 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 9, č. 4 (2013), s.272-278
  controlling podnik companies
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article