Search results

 1. Meranie teplotných závislostí vybraných dielektrických parametrov kaučukových zmesí
  Molnár Blažej  Bošák Ondrej (Thesis advisor) ; M1000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  structure vulkanizácia dielektriká kaučuková zmes štruktúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74975
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Sledovanie procesu difúzie striebra do spekaného čadiča pomocou elektrických metód = Observing the diffusion of silver into sintered basalt with electric methods : Bakalárska práca
  Kamocsai Imrich  Kaššáková Viera (xxx) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 45 s 1 CD-ROM
  čadič dielektriká konduktivita
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book