Search results

 1. Bezpečnostné kritérium N-1
  Môťovský Peter ; E  Eleschová Žaneta (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 79 . - 90 s
  Elektroenergetika Power Engineering transmission system simulácia modelovanie bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99878
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Návrh efektívneho montážneho procesu na montážnom pracovisku VS20 pomocou analýzy MTM UAS v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava
  Krajčo Vladimír ; M  Drahňovský Juraj (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 02.06.2014 ; Degree program : 189 . - 88s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management simulation optimization planning assembly simulácia optimalizácia plánovanie montáž
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99116
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh zefektívnenia systému plánovania výroby produktov Daimler 251/252 v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a. s., Trnava
  Eliáš Peter ; M  Vajcík Vladimír (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 189 . - 79s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management planning simulation lean production kanban plánovanie simulácia štíhla výroba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103212
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Určenie optimálnej výrobnej dávky pre vybraný výrobný systém
  Rolinec Matúš ; M  Jurovatá Dominika (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2014 ; Degree program : 965 . - 87s CD
  Witness simulation optimization simulácia optimalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98557
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Využitie simulácie pre zlepšenie výroby na linke Belt-drive
  Repka Michal ; M  Važan Pavel (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 965 . - 67s CD
  optimization experiment experiment simulation simulácia optimalizácia experiment experiment model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98435
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Zlepšenie zvolených parametrov výrobného systému v Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o.
  Majko Patrik ; M  Važan Pavel (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 965 . - 78s CD
  experiment experiment simulation experiment experiment model simulácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98469
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Horský hotel
  Nagyová Dominika ; V  Buday Peter (Thesis advisor) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 8
  architektonické konštrukcie a projektovanie Architectural Constructions and Design simulation simulácia ubytovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92981
  diplomová práca
  book

  book

 8. Konštrukčný návrh dvojstupňového ejektora
  Mikuška Boris ; J  Olšiak Róbert (Thesis advisor) ; J170
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 55
  hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia Hydraulic and Pneumatic Machines and Equipment simulation engineering design simulácia konštrukčný návrh ejektor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112720
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Simulácia podvozku automobilu pri prejazde nerovnosťou vozovky
  Predný Tomáš ; J  Magdolen Ľuboš (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 52
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines damping simulation simulácia tlmenie náprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103928
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Design of crash-box for vehicle under regulation Formula student
  Lenner Lukáš ; J  Magdolen Ľuboš (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 52
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines simulation simulácia formula
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103727
  diplomová práca
  book

  book