Search results

 1. Využívanie geotermálnej energie v meste Galanta
  Takács Ján ; 010290 
  Obnoviteľné zdroje energie 2019 : . CD-ROM, s. 49-53
  geotermálna energia špičkový zdroj tepla zásobovanie budov teplom vykurovanie príprava teplej vody odpadová tepelne využitá voda
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Príprava teplej vody pre obytný súbor vo Veľkom Mederi na báze geotermálnej vody
  Takács Ján ; 010290  Eördöghné Miklós Mária
  Sanhyga 2018 : . CD-ROM, s. 161-166
  geotermálna energia vykurovanie príprava teplej vody špičkový zdroj tepla kotolňa na zemný plyn
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Regulácia vykurovacích sústav
  Kurčová Mária ; 010290 
  Vykurovanie 2017 : . CD-ROM, s. 395-398
  vykurovanie regulácia heating control
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Temperature parameters changing of a space heating element after human action
  Kurčová Mária ; 010290 
  EXPRES 2017 : . CD-ROM, s. 75-78
  heating control vykurovanie regulácia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Experimentálne meranie toxických látok vo vnútornom vzduchu pred a po obnove bytového domu a vykurovanie
  Sánka Imrich ; 010290 
  TZB-info.cz . Roč. 19, č. 41 (2017), online, [7] s.
  vnútorné prostredie vykurovanie energetická bilancia
  http://www.tzb-info.cz/t.py?t=55&i=121695
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Riadenie vykurovania s rôznymi zdrojmi tepla
  Kurčová Mária ; 010290 
  TZB Haustechnik : . Roč. 24, č. 5 (2016), s. 36-38
  vykurovanie zdroje tepla heating heat sources
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (2) - článok
  article

  article

 7. Ochráňte vykurovacie teleso pred bytovými "architektmi"
  Kurčová Mária ; 010290 
  Meranie a rozpočítanie tepla 2016 : . CD-ROM, s. 83-86
  vykurovanie vykurovacie teleso heating radiators
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Energetické hodnotenie technických systémov v budovách
  Krajčík Michal ; 010290 
  Energetický manažment 2016. Znižovanie energetickej náročnosti efektívnym riadením spotreby energie : . CD-ROM, s. 109-114
  energetická efektívnosť vykurovanie príprava teplej vody technické systémy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. A fűtőtestek kicserélésének hatásai a fűtőrendszer tulajdonságaira
  Kurčová Mária ; 010290 
  ÉPKO 2016 : . S. 144-147
  vykurovacie teleso ventily vykurovanie heating system valves
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 10. Energetická bilancia celoročnej prevádzky kombinovanej vetracej a vykurovacej sústavy
  Straková Zuzana ; 010290 
  Vetranie a klimatizácia 2016. Zelená úsporám energie : . S. 13-19
  vetranie vykurovanie energetická bilancia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - skriptá
  (1) - článok
  article

  article