Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus6459 ddp^"
 1. Efektívnosť podporných fondov vedy, výskumu a inovácií v strojárskom priemysle SR
  Garajová Andrea ; J  Valčuha Štefan (Thesis advisor) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 19.06.2014 ; 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises Research and development efektívnosť veda inovácie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103667
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Návrh na znižovanie výrobných nákladov technologickými inováciami výrobného procesu strediska Výroby náplne v spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., odštepný závod Pečivárne Sereď
  Blaho Martin ; M  Bestvinová Viera (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 03.06.2014 ; 189 . - 80s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management expenses reduction innovations znižovanie nákladov inovácie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99385
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh zlepšenia uplatňovania poznatkovej ekonomiky v priemyselných podnikoch v SR
  Koníčková Veronika  Šujanová Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management knowledge economy innovation knowledge knowledge management znalostná ekonomika inovácie znalostný manažment znalosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90599
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Inovácia výrobnej linky v potravinárskom priemysle vo firme Kadlec
  Füleová Mária ; M  Matúšová Miriam (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  production line innovation process innovation inovátor inovácie výrobný proces výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91859
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh inovácií v manažmente strednej priemyselnej školy
  Spišáková Adriána  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 70 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects innovation processes inovácie procesy manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80841
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh na zlepšenie využívania metódy FMEA v podniku PSL, a.s.
  Jakubička Juraj  Horňák František (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 80 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management innovations metóda FMEA inovačný manažment inovácie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80195
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh vzniku a pôsobenia klastrov pre rozvoj budovania malých a stredných podnikov na Slovensku
  Urban Filip  Halada Peter (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  malé a stredné podniky inovácie small and medium enterprises cluster innovation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54423
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Využívanie materiálnych vyučovacích prostriedkov na stredných odborných školách
  Sill Albert  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  materiálne didaktické prostriedky funkcie zásady didaktická technika inovácie škola functions innovation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58794
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Využitie vybraných inovačných nástrojov v procese zavádzania nových výrobkov do výroby v podniku SONY Slovakia, s. r. o. = Application of innovation tools in the new model introduction process in SONY Slovakia : Diplomová práca
  Tomašovič Marek  Horňák František (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 75 s 1 CD-ROM
  kvalita inovácie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. PLM - integračný nástroj pre malé a stredné inovatívne digitali-zované podniky (PLM ? an integration tool for small and middle sized innovative digitalised enterprises )[CD-ROM] : diplomová práca
  Sabáček Ľubomír ; J0070  Valčuha Štefan (xxx) ; J0070
  1.vyd
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 133 s
  inovácie decentralizovaný výrobný systém distributed production system Inovation
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.