Search results

 1. Matlab-Simulink 1
  Kozák Štefan ; E010  Kajan Slavomír ; E010
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1999 . - 125 s
  ISBN 80-227-1213-2
  programové systémy počítačové programy automatizované systémy riadenia ASR
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI5115
  book

  book

 2. Teória automatického riadenia
  Murgaš Ján ; E011  Harsányi Ladislav ; E Kozáková Alena ; E010 Rosinová Danica ; E010
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1998 . - 216 s
  ISBN 80-227-1098-9
  ASR autimatozované systémy riadenia automatické riadenie teória riadenia
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI120111
  book

  book

 3. MATLAB/Simulink a control system toolbox : Krátky vstupný kurz pre Teóriu systémov a Základy automatizácie / [aut.] Kalaš,Daniel; Jucha,Igor
  Kalaš Daniel  Jucha Igor
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1996 . - 190 s
  ISBN 80-227-0836-4
  teória systémov ASR automatizácia riadenia programové systémy automatizované systémy riadenia
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI96100
  book

  book

 4. Teorie automatického řízení 3 / [aut.]Vladimír Bobál
  Bobál Vladimír 
  1.vyd.
  Brno : Vysoké učení technické v Brně, 1991 . - 143 s
  ISBN 80-214-0261-X
  ASR riadenie automatické teórie
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 5. Projektování a provoz automatizovaných systémů řízení technologických procesů / [aut.]František Hruška
  Hruška František 
  1.vyd.
  Brno : Vysoké učení technické v Brně, 1991 . - 119 s
  ISBN 80-214-0290-3
  ASR procesy technologické
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 6. Programovacie jazyky a operačné systémy pre ASR výrobných procesov v strojárstve
  Doskočil Zdenko ; M 
  1.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 187 s
  ISBN 80-227-0267-6
  ASR jazyky programovacie
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF5110
  book

  book

 7. Teorie automatického řízení 2 / [aut.]Vladimír Vašek
  Vašek Vladimír 
  1.vyd.
  Brno : Vysoké učení technické v Brně, 1990 . - 139 s
  ISBN 80-214-0115-X
  ASR riadenie automatické teórie
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 8. Technické prostředky automatického řízení / [aut.]Zdeněk Navrátil
  Navrátil Zdeněk 
  1.vyd.
  Brno : Vysoké učení technické v Brně, 1989 . - 179 s
  riadenie automatické prostriedky technické ASR
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 9. Teorie automatického řízení 1 / [aut.]Vladimír Bobál, Vladimír Vašek
  Vašek Vladimír  Bobál Vladimír
  1.vyd.
  Brno : Vysoké učení technické v Brně, 1989 . - 147 s
  ISBN 80-214-0065-X
  ASR riadenie automatické teória
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 10. Automatizované systémy riadenia strojárskych podnikov / [aut.]Dušan Dobrovodský, Miloš Ceconík
  Ceconík Miloš ; M  Dobrovodský Dušan
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989 . - 148 s
  ISBN 80-227-0061-4
  ASR strojárstvo
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF6000
  book

  book