Search results

 1. Kybernetika a informatika 2006 : Zborník príspevkov; Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30. 6. 2006 / Ed.: Kozák,Š., Rosinová,D.
  Kozák Štefan (Editor) ; E010  Huba Mikuláš (Editor) ; E010
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006 . - CD-Rom
  ISBN 80-227-2431-9
  automatické riadenie ASR automatické riadiace systémy informačné technológie AIS automatizované informačné systémy
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (35) - článok
  book

  book

 2. Kybernetika a informatika 2005 : Zborník príspevkov; Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Dolný Kubín. 9.- 11. Febr. 2005 / Ed.: Kozák,Š., Rosinová,D.
  Kozák Štefan (Compiler) ; E010  Rosinová Danica (Compiler) ; E010
  (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2005 . - 352 s
  automatické riadenie ASR automatické riadiace systémy informačné technológie AIS automatizované informačné systémy
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (28) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 3. Control Systems Design : 2nd IFAC Conference `Control Systems Design`, Bratislava, Slovak Republic, 7.-10.9.2003
  Huba Mikuláš (Compiler) ; E010 
  Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2003 . - CD-ROM
  ASR automatizované systémy riadenia teória riadiacich systémov robotika
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (23) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book