Search results

 1. Robustné systémy s premenlivou štruktúrou v robotike a mechatronike : čís. ved. odb. 5.2.14, dát. obhaj. 17.5.2011
  Thurský Branislav  Hubinský Peter (Thesis advisor) ; E011 Boršč Michal (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010
  FEI ; . - 122 s príl.
  automatizácia Automatizácia a riadenie robustné systémy robotika mechatronika ASR
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Technicko-ekonomické a ekologické parametre efektívnosti rozvoja zdrojovej časti elektrizačnej sústavy : Č.v.odb. 26-34-9. obhj. 22.08.2002
  Jamal Hasan  Šimunek Peter (Thesis advisor) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002
  FEI ; . - 111 s
  Elektroenergetika elektrizačné sústavy ASR automatizované systémy riadenia
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Umelé neurónové siete v automatickom riadení - testovenie neuromodelov a návrh predkompenzovaných riadiacich štruktúr : Diz. práca: V. odb. 38-01-9: Obh. 8.12.1999
  Popardovský Vladimír 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1999
  FEI ; . - 120 s
  neurálne siete umelá inteligencia automatické riadenie ASR automatizované systémy riadenia fuzzy logiky fuzzy riadenie
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Robust multivariable feedback control in the frequency domain : a decentralized approach. (Robustné decentralizované riadenie mnohorozmerových dynamických systémov vo frekvenčnej oblasti : kand.diz.práca : V.odb. 26-15-9 : obh. 03.09.1998
  Kozáková Alena ; E010  Veselý Vojtech (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1998 . - 114 s., Autoref.1998, 20 s
  automatizované systémy riadenia ASR robustné riadenie hybridné systémy
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Robustné číslicové riadenie systémov s neurčitými fyzikálnymi parametrami : kand.diz.práca : v.odb. 38-01-9 : obh. 06.09.1998
  Budínsky Miloš  Kozák Štefan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1997
  FEI ; . - 88 s., disketa, Autoref.1997, 24 s
  automatizované systémy riadenia ASR robustné riadenie hybridné systémy
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Methodology for design of linear (adaptive) controllers = Metodika pre návrh lineárnych (adaptívnych) regulátorov : Dizertačná práca : Obh. 05.06.1997 / [aut.] Miklovičová,Eva, Ing.; Škol. Murgaš,Ján
  Miklovičová Eva ; E011  Murgaš Ján (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996 . - 164 s Autoref
  ASR automatizované systémy riadenia automatické riadenie lineárne systémy robustné riadenie adaptívne regulátory
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Decentralizované riadenie zložitých diskrétnych dynamických systémov : Kand.diz.práca : V.odb. 26-15-9 : Obh. 10.10.1996 / [aut.] Rosinová,Danica, Ing.; Škol. Veselý,Vojtech
  Rosinová Danica ; E010  Veselý Vojtech (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996 . - 97 s : 13 s.príl + Autoref.1996, 19 s
  automatizované systémy riadenia ASR decentralizované riadenie dynamické systémy diskrétne systémy robustné riadenie
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Adaptívny prenos dát v systémoch riadenia technologických procesov : Kand.diz.práca : V.odb. 26-15-9 : Obh. 15.11.1993 / [aut.]Rakšány,Peter, Ing.; Škol. Georgiev,Ivan
  Georgiev Ivan (Thesis advisor) 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1993 . - 90 s Autoref.1993, 22 s
  technická kybernetika ASR
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Návrh suboptimálneho riadenia rektifikačnej kolóny metódou dynamického programovania : Kand.diz.práca : V.odb. 26-15-9 : Obh. 01.03.1990 : Projekt III-8-6-04 / [aut.] Vráblová,Viola, Ing.; Škol. Hudzovič,Peter
  Vráblová Viola  Hudzovič Peter (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1988 . - 83 s : príl + Autoref.1989, 19 s
  technická kybernetika ASR automatizácia riadenia
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Návrh technickej štruktúry ASR : Kand.diz.práca : V.odb. 26-15-9 : Obh. 02.06.1988 / [aut.] Oravec,Ladislav, Ing.; Škol. Harsányi,Ladislav
  Oravec Ladislav  Harsányi Ladislav (Thesis advisor) ; E
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1988 . - 91 s : príl + Autoref.1986, 20 s
  technická kybernetika automatizácia riadenia ASR
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book