Search results

 1. Tvarovanie spektra riadiacich signálov mechatronických systémov : Habil.práca. Dát.obhaj.: 02.03.199
  Hubinský Peter ; E011 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1998 . - 114 s
  ASR automatické riadenie teória riadiacich systémov servopohony servosystémy mechatronika
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Systémy riadenia pohybu so striedavými motormi : Habil.práca. Dát.obhaj. 26.10.1998
  Žalman Milan ; E010 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1998 . - Preruš.str
  ASR automatické riadenie teória riadiacich systémov elektrické stroje servosystémy
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Adaptívne riadenie dynamických systémov : Habil.práca : Obh. 04.05.1994 / [aut.] Murgaš,Ján
  Murgaš Ján ; E011 
  Bratislava : STU v Bratislave EF, 1993 . - 65 s
  energetika elektrizačné sústavy automatické riadenie ASR teória riadiacich systémov decentralizované riadenie
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Riadenie procesov v elektrizačnom systéme : Habil.práca : Obh. 04.05.1994 / [aut.] Mudrončík,Dušan
  Mudrončík Dušan ; M6000 
  Bratislava : STU v Bratislave EF, 1993 . - 63 s
  elektrizačné sústavy ASR automatizované systémy riadenia decentralizované riadenie adaptívne riadenie
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book