Search results

 1. Testovanie bezhranolového merania dĺžok prístroja Trimble S8 DR Plus ROBOTIC
  Kapusta Juraj ; V  Lipták Miroslav (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography laser beam accuracy presnosť univerzálna meracia stanica laserový lúč
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79929
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Určenie parametrov výškovej siete
  Badžgoň Ján ; V  Kyrinovič Peter (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography accuracy protection stabilization presnosť ochrana stabilizácia výšková sieť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79906
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Vplyv rýchlosti skenovania na súradnicovom meracom stroji na presnosť meraných hodnôt
  Samko Denis ; M  Guniš Zdenko (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies accuracy rýchlosť presnosť skenovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102838
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Kontrola stability digitálnych nivelačných prístrojov pre technickú niveláciu
  Fabičovicová Veronika ; V  Sokol Štefan (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography nivelácia digitálny nivelačný prístroj testovanie presnosť testing
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59064
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Kontrola kvality ZB GIS podľa platných noriem
  Kadlečík Marek ; V  Ďuračiová Renata (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography accuracy presnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63694
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Vplyv dokončovacích spôsobov obrábania na kvalitu obrobenej plochy : Bakalárska práca
  Sitár Timotej  Tomaníčková Dagmar (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 50 s., CD-ROM
  roughness precision drsnosť presnosť výrobné technológie Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57518
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Uplatnenie prípravkov v strojárskej praxi
  Gaži Tomáš ; J  Ploskuňáková Lucia (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management prípravok fixture accuracy presnosť hospodárnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73985
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. book

  book