Search results

 1. Metrologické zabezpečenie kvality produktu
  Poliaková Mária ; J  Palenčár Rudolf (Thesis advisor) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 648
  measurement uncertainty accuracy quality presnosť kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104633
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Analýza vybraných kvalitatívnych parametrov PKŠ
  Ondera Marek ; J  Onderová Iveta (Thesis advisor) ; J240
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 885
  Tricept accuracy repeatability opakovateľnosť presnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103671
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Návrh flexibilného upínacieho prípravku pre súčiastky merané súradnicovým meracím strojom
  Hudecová Denisa ; M  Javorová Angela (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 195 . - 69s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems fixture measurement repeatability accuracy opakovateľnosť presnosť meranie prípravok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103430
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Testovanie systému AutoLock univerzálnej meracej stanice Trimble S8
  Laufík Dominik ; V  Kyrinovič Peter (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography accuracy testing presnosť testovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93217
  diplomová práca
  book

  book

 5. Návrh technologického prípravku na presné vŕtanie
  Mosnár Vladimír  Václav Štefan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  obrábanie a montáž Machining and Assembly construction precision fixture upnutie konštruovanie ustavenie presnosť prípravok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90963
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Zariadenie pre skenovanie chrbta
  Horvát František ; J0010  Hučko Branislav (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  mechatronika Mechatronics spine accuracy transformation transformácia presnosť chrbtica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85345
  diplomová práca
  book

  book

 8. Testovanie geodetických prístrojov podľa STN ISO 17 123
  Bujňák Lukáš  Ježko Ján (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography standard deviation accuracy standard norma presnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84435
  diplomová práca
  book

  book

 9. Využitie rôznych typov meraní pri určovaní polohy pomocou GNSS
  Šišolák Peter  Gerhátová Ľubomíra (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography accuracy GPS GPS GNSS GNSS presnosť GPS GPS GNSS GNSS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84466
  diplomová práca
  book

  book

 10. Návrh komplexnej súčiastky pre určovanie presnosti CNC frézovacích strojov
  Gombár Róbert  Moravčíková Jana (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012
  MTF ; . - 91 s
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production accuracy odchýlky presnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80235
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book