Search results

 1. Design of experiment (DOE) for roboticmachining operation / aut. Lukáš Hanko, Peter Križan, Jozef Bábics
  Hanko Lukáš ; 020070  Križan Peter ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  International Journal of Advances in Engineering and Management . Vol. 4, iss. 1 (2022), s. 267 - 277
  obrábanie robot tuhosť presnosť opakovateľnosť drsnosť povrchu Machining stiffness accuracy repeatability surface roughness
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Návrh experimentálneho výskumu pre obrábanie robotom / aut. Lukáš Hanko, Peter Križan, Ján Kijovský
  Hanko Lukáš ; 020070  Križan Peter ; 020070 Kijovský Ján ; 020000
  Zborník vedeckých článkov z konferencie Vývoj výrobných systémov a technológií / . S. 64 - 78
  obrábanie robot tuhosť presnosť opakovateľnosť drsnosť povrchu Machining stiffness accuracy repeatability surface roughness
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Zdroje chýb laser trackera pri kinematickom meraní
  Choleva Radoslav ; 010140 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 189-194
  zdroje chýb kinematické meranie Leica AT960-MR presnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Overovanie meracieho výkonu laser trackera
  Choleva Radoslav ; 010140 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 123-129
  Leica AT 960-MR testovanie warm-up efekt presnosť smerodajná odchýlka
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Detailed uncertainty analysis of the Tricept kinematic structure / aut. Milada Omachelová, Eva Kureková, Martin Halaj, Ilja Martišovitš
  Omachelová Milada ; 020210  Kureková Eva ; 020110 Halaj Martin Martišovitš Ilja
  Measurement 2015 : . S. 63-66
  Tricept presnosť positioning accuracy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Spoľahlivosť výmery parcely
  Hudecová Ľubica ; V210 
  Almanach znalca . Roč. 14, č. 3-4 (2014), CD ROM, s. 5-9
  výmera parcely katastrálna mapa presnosť
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Interpretácia obsahu máp katastra nehnuteľností
  Hudecová Ľubica ; V210 
  Medzinárodná vedecká konferencia 2014 konaná pri príležitosti 15. výročia založenia Ústavu súdneho znalectva : . CD-ROM, [9] s.
  cadastral data cadastral map dáta katastra nehnuteľností katastrálne mapy positioning accuracy presnosť
  článok zo zborníka
  AFB - Invited reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Kontrola kvality digitálneho nivelačného prístroja
  Kyrinovič Peter ; V140  Kršiak Martin ; V Erdélyi Ján ; V140 Kajánek Pavol ; V140
  Inžiniersko-priemyselná geodézia 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [9] s.
  accuracy nivelačný prístroj presnosť Trimble DiNi 12T
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Neistota v určení korekcií absolútnych gravimetrických meraní
  Mikolaj Michal  Mojzeš Marcel ; V130
  Využitie moderných geodetických technológií v súčasných geodetických referenčných systémoch : . s.107-114
  accuracy atmosféra atmosphere error gravitačné zrýchlenie gravitational acceleration chyba presnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Overenie polohovej a výškovej presnosti mapovania systémom Gatewing X100
  Fraštia Marek ; V140  Müller Lukáš Uhrin Zdenko Cílik Ján
  20. slovenské geodetické dni [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  accuracy Gatewing X100 Gatewing X100 image processing nepravidelná trojuholníková sieť presnosť spracovanie obrazu triangular irregular network
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article