Search results

 1. Fotonické prvky pre optické komunikačné systémy : dát. obhaj. 27.8.2014, č. ved. odb. 5-2-13
  Kuzma Anton ; E030  Uherek František (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 27.08.2014 ; Degree program : 99 . - 95 s AUTOREF. 2014, 30 s.
  Mikroelektronika Microelectronics numerical simulations numerické simulácie optické komunikačné systémy nanočastice
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94300
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Optický kódový multiplex : V.odb. 26-13-9, Obh. 19.5.2003
  Chovan Jozef ; R  Uherek František (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2003 . - 106 s
  elektronika optické komunikačné systémy optické kódovanie optoelektronické prvky kódery CDMA
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Modifikované metódy detekcie v optických systémoch s kódovým delením kanála : Diz.práca: V.odb.26-27-9: Obh. 29.6.1999
  Poľaško Michal ; E240  Farkaš Peter (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1999 . - 104 s
  detekcia signálov optické komunikačné systémy CDMA OCDMA
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Design and realization of O-CDMA system = Návrh a realizácia O-SDMA systému : Dizertačná práca : Obh. 29.04.1997 / [aut.] Isa,Bassam; Škol. Baláž,Igor
  Isa Bassam  Baláž Igor (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996
  FEI ; . - 103 s Autoref.1997, 21 s
  optické komunikačné systémy CDMA mnohostranný prístup s kódovaným delením riadenie prístupu optické kódovanie kódery dekódery komunikačné protokoly
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book