Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus6740 dbp^"
 1. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Automatizované programovanie CNC obrábacích strojov s využitím systému CATIA V5
  Jakubovič Maroš ; J  Kováčik Norbert (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management CAD systémy CATIA V5
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74198
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Parametrické modelovanie prostredníctvom CAD systémov
  Polčová Mária ; M  Hajdu Štefan (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012 . - 50s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems parametrické modelovanie remeňové prevody reťazové prevody parametrizácia CAD systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66310
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh konštrukčnej dokumentácie plastového výlisku
  Stano Tomáš ; M  Peterka Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012 . - 60s CD ROM
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies vstrekovacia forma vstrekovanie plastov CAD systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66233
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Využitie nástroja Knowledgeware pri navrhovaní strojových častí
  Jurkovič Lukáš ; J  Nemčeková Miroslava (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines parametric modelling parametrické modelovanie CAD systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61034
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Prehľad poznatkov o projektovaní výrobných systémov pre lisovne = List of knowledge about planning production systems in the pressrooms : Bakalárska práca
  Strašifták Lukáš  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009
  MTF ; . - 50 s 1 CD-ROM
  výrobné systémy lisovne CAD systémy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. CAD systémy a vytvorenie modelu v programe PowerShape = CAD systems and model creation in program PowerShape : Bakalárska práca
  Minárik Miroslav  Tomaníčková Dagmar (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009
  MTF ; . - 48 s 1 CD-ROM
  CA systémy CAD systémy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Implementácia CAD systému CATIA v automobilovom priemysle = Implementation of CAD system CATIA in automobile industry : Bakalárska práca
  Bodišová Petra  Líška Ján (xxx) ; M160 Medzihradský Juraj (Consultant) ; J0030
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008
  MTF ; . - 44 s 1 CD-ROM
  CAD systémy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Integrácia CAD systémov pri automatizácii procesu tvorby produktu - dávkovacieho zariadenia = Integration of CAD systems in product (dispenser) creating process automation : Bakalárska práca
  Buchbauer Jaroslav  Kuník Stanislav (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2007
  MTF ; . - 53 s 1 CD-ROM
  CAD systémy 3D modely
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.