Search results

 1. Klasifikácia spôsobov superfinišovania
  Varga Emil  Lipa Zdenko (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010
  MTF ;
  výrobné technológie Manufacturing Technologies kinematika tool nástroj superfinišovanie kinematics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47320
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Superfinišovanie a jeho vývojové tendencie = Superfinish and it's development trends : Bakalárska práca
  Horváth Tomáš  Baránek Ivan (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009
  MTF ; . - 32 s 1 CD-ROM
  superfinišovanie dokončovacie spôsoby obrábania
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Prehľad používania prípravkov a technologického vybavenia superfinišovacích strojov = Survey of using jigs and technological equipments for superfinishing machines : Bakalárska práca
  Kučík Michal  Charbulová Marcela (xxx) ; M170
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007
  MTF ; . - 52 s 1 CD-ROM
  superfinišovanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Dokončovacie spôsoby obrábania = Finishing methods of machining for steels : Bakalárska práca
  Bartošek Lukáš  Bónišová Monika (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007
  MTF ; . - 47 s 1 CD-ROM
  dokončovacie spôsoby obrábania superfinišovanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Vyrobiteľné plochy superfinišovaním : Bakalárska práca
  Kűrthy Benjamin  Lipa Zdenko (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 49 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby obrábanie superfinišovanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Vývojové metódy superfinišovania : Bakalárska práca
  Levák Martin  Bónišová Monika (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 49 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby obrábanie superfinišovanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Kinematika superfinišovania : Bakalárska práca
  Hengerics Tomáš  Lipa Zdenko (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 49 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby obrábanie kinematika superfinišovanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Použitie technológie superfinišovania : Bakalárska práca
  Mičuneková Mária  Bónišová Monika (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2005
  MTF ; . - 46 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby superfinišovanie obrábanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Superfinišovacie stroje s kmitajúcou brúsnou páskou : Bakalárska práca
  Vargová Zuzana  Lipa Zdenko (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2005
  MTF ; . - 49 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby superfinišovanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book