Search results

 1. Príspevok k stanoveniu drsnosti obrobenej plochy pri superfinišovaní
  Lipa Zdenko ; M3000  Baránek Ivan ; M3000 Líška Ján ; M160 Siketová Katarína ; M160
  Manufacturing Engineering. Výrobné inžinierstvo . Roč. 9, č. 1 (2010), s.12-18
  superfinišovanie drsnosť
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Superfinišovanie ako kinematicky najzložitejší spôsob obrábania
  Lipa Zdenko ; M3000  Baránek Ivan ; M3000 Moravčíková Jana ; M3000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 25 (2008), s.95-99
  superfinišovanie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (4) - článok
  article

  article

 3. Príspevok k teoretickej problematike superfinišovania. Contribution to theory of superfinishing
  Lipa Zdenko ; M3000  Baránek Ivan ; M3000 Moravčíková Jana ; M3000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 24 (2008), s.111-117
  superfinišovanie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Modulárna výstavba parametrov superfinišovania. Modular construction of superfinishing parameters
  Bónišová Monika ; M160  Lipa Zdenko ; M3000
  Rozvoj technológie obrábania DMC 2007. Development of metal cutting DMC 2007 : . s.191-194
  superfinišovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Technologické aplikácie superfinišovania. Technological applications by superfinishing
  Bónišová Monika ; M160  Janáč Alexander ; M3000
  Funkčné povrchy v strojárstve 2007 v krajinách V4 : . s.25-28
  superfinišovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - habilitačná práca
  (1) - článok
  article

  article

 6. Termické pomery v superfinišovaní. Thermic conditions by superfinishing
  Bónišová Monika ; M160  Lipa Zdenko ; M3000
  TRANSFER 2007. Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi : . s.113-115
  superfinišovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Nové trendy v technológii superfinišovania
  Bónišová Monika ; M160  Janáč Alexander ; M3000
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 11, č. 2 (2007), s.36-37
  superfinišovanie
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 8. Skúška reznosti superfinišovaním. Superfinish cutability test
  Bónišová Monika ; M160 
  Manufacturing Engineering. Výrobné inžinierstvo . Roč. 4, č. 2 (2005), s.28-30
  superfinišovanie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 9. Príspevok ku skúške obrobiteľnosti superfinišovaním. Contribution of superfinish machinability
  Bónišová Monika ; M160 
  Technologické inžinierstvo . Roč. 2, č. 1 (2005), s.45-48
  obrábanie superfinišovanie reznosť materiálov
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (2) - článok
  article

  article

 10. Vplyv vybraných druhov superfinišovacích nástrojov na dosahovanú drsnosť povrchu. On the influence of selected kinds of superfinishing tools on the surface roughness achieved
  Bónišová Monika ; M160 
  Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering . Roč. 56, č. 6 (2005), s.353-363
  superfinišovanie drsnosť povrchu nástroje
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article