Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus683 amg^"
 1. A City Is Not a Computer : Other Urban Intelligences / aut. Shannon Mattern
  Mattern Shannon 
  1. vydanie
  Princeton, New Jersey : Princeton University Press,
  Oxfordshire, Oxon : Princeton University Press, 2021 . - 187 s.
  ISBN 978-0-691-20805-3
  urban planning urbanistické plánovanie urbanistické navrhovanie smart city vedomosti knižnice kódy informačný tok algoritmus počítačové modelovanie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  book

  book

 2. Managing Intellectual Capital in Libraries : beyond the balance sheet
  Kostagiolas Petros 
  Oxford : Chandos Publishing, 2012 . - 214 s
  ISBN 978-1-84334-678-4
  znalostný manažment znalostná ekonomika informačné technológie komunikačné technológie knižnice
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 3. Architektura knihoven
  Kurka Ladislav 
  Praha : SKIP, 2011 . - 86 s príl. 7 s.
  ISBN 978-80-85851-20-5
  knižnice architektúra library budovy pre obchod a služby exteriér interiér pôdorysy footprint interior exterior
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2000
  FEI0100
  MTF1000
  SVF2000
  book

  book

 4. Knižnice v informačnom veku
  Šimkovič Vladimír ; A8180 
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010 . - 99 s.
  ISBN 978-80-227-3415-8
  budovy pre obchod a služby knižnice univerzálna knižnica typy a druhy knižníc digitálna knižnica
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR3100
  book

  book

 5. Autorské právo a činnosť knižníc / Vyprac. Ľubica Fordinálová
  Fordinálová Ľubica (drm) 
  Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1996 . - 31 s
  Právo autorské knižnice činnosť
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 6. Využívanie informačných zdrojov / Zost. Marta Nováková
  Nováková Marta (Compiler) 
  1.vyd.
  Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1995 . - 119 s
  ISBN 80-85165-54-6
  knižnice služby Zdroje informačné
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 7. Knižničný manažment / [aut.]Elena Sakálová
  Sakálová Elena 
  1.vyd.
  Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1995 . - 190 s
  ISBN 80-85165-56-2
  management knižničný knižnice Management
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 8. Kto je kto v knižničnom a informačnom svete na Slovensku 93/94 = Who s Who in Library and Information World in Slovakia 93/94 / [aut.]Štefan Kimlička
  Kimlička Štefan 
  1.vyd.
  Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1993 . - 195 s
  ISBN 80-85168-43-0
  knižnice pracovníci prehľady
  monografia
  book

  book

 9. Automatizácia knižníc : Problémy, východiská, postupy / [aut.]Soňa Makulová
  Makulová Soňa 
  1.vyd.
  Bratislava : STIMUL, 1993 . - 298 s
  ISBN 80-85977-09-2
  knižnice automatizácia
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 10. Systém mikro CDS/ISIS. Verzia 3.0 : Príručka používateľa / [aut.]E. Janíčková, Ľ. Kosková
  Janíčková E  Kosková Ľubica
  1.vyd.
  Bratislava : SlTK-Centrum VTI SR, 1993 . - 155 s
  ISBN 80-85165-45-7
  knižnice Systémy automatizované
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book