Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus6865 dbp^"
 1. book

  book

 2. Vplyv ťažkých kovov na životné prostredie
  Krajčovičová Lucia ; V  Ilavský Ján (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  toxicita heavy metals water toxicity ťažké kovy pôda voda ovzdušie inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76394
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Znečisťovanie ovzdušia [CD-ROM]
  Kajan Martin ; J  Klepáč Julián (xxx) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 51 s
  ovzdušie znečisťovanie ovzdušia atmosphere Atmosphere defiling
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Ochrana ovzdušia pred prachovými časticami = The air protection in the face of dust particles : Bakalárska práca
  Kollárová Mária  Soldán Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 56 s 1 CD-ROM
  ovzdušie ovzdušie-ochrana
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Vplyv znečisteného ovzdušia na zdravie obyvateľstva = The effect of the air pollution on the population's health : Bakalárska práca
  Hrdličková Eva  Chmurová Jana (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 72 s 1 CD-ROM
  životné prostredie ovzdušie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Monitorovanie kvality ovzdušia vo vybranej lokalite = Monitoring of the air quality in the defined locality : Bakalárska práca
  Packová Jana  Soldán Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2007
  MTF ; . - 37 s 1 CD-ROM
  ovzdušie imisia emisie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Znečisťovanie ovzdušia priemyselnou činnosťou. (Air pollution caused by industry) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Rada Dušan ; J180  Peciar Marián (xxx) ; J180 Klepáč Julián (Consultant) ; J180
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 52 s
  ovzdušie Emisia Kjótsky protokol monitoring škodlivín atmosphere emission Kyoto Protocol monitoring of pollutants
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.