Search results

 1. Dizajn zariadenia na údržbu obuvi
  Pavlík Ivan ; A  Humaj Peter (Thesis advisor) ; A9190
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 150
  Product Design equipment leštenie zariadenie program
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83499 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CB068CE69013CFB6D468E4794CD3
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Možnosti zlepšenia koróznej odolnosti odliatkov z koróziivzdornej ocele vybranými spôsobmi povrchových úprav
  Štítný Peter ; M  Hurajt Marek (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.06.2014 ; Degree program : 178 . - 44s CD
  výrobné technológie Production Technologies cast corrosion leštenie odliatok korózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79376
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Prehľad metód finálnej úpravy odliatkov
  Kováčik Marek 2010  Podhorský Štefan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010
  MTF ;
  výrobné technológie Manufacturing Technologies leštenie korózia povrchová úprava tryskanie corrosion
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=25158
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Sledovanie zmien vlastností pracovného roztoku pri plazmovom leštení antikoróznych ocelí = Monitoring of changes of electrolyte properties by plasma polishing : Bakalárska práca
  Vrabec Ján ; M3000  Podhorský Štefan (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2007 . - 45 s 1 CD-ROM
  leštenie plazma elektrolyticko-plazmové leštenie elektrolyty
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Lapovanie a leštenie kovových materiálov : Bakalárska práca
  Lipa Zdenko (xxx) ; M3000  Asztalosová Zuzana
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 53 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby drsnosť povrchu obrábanie lapovanie leštenie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Stanovenie vplyvu veľkosti pracovného napätia na účinnosť procesu pri čistení povrchu odliatkov elektrolyticko-plazmovou technológiou : Bakalárska práca
  Paszto Daniel  Podhorský Štefan (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2004
  MTF ; . - 45 s
  technológie strojárskej výroby elektrolyticko-plazmové technológie leštenie povrchové úpravy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book