Search results

 1. Skúmanie vplyvu koncentrácie elektrolytu na úroveň lesku pri plazmovom leštení odliatkov v elektrolyte
  Šebeň Peter ; M  Podhorský Štefan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 188 . - 62s CD
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry electrolyte plasma lesk plazma leštenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99529
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Skúmanie vplyvu hodnoty pracovného napätia na úroveň lesku pri úprave povrchu odliatkov plazmovým výbojom v elektrolyte.
  Michalíková Miriama  Podhorský Štefan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012
  MTF ; . - 62 s
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry plasma plazma leštenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85533
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Štúdium závislosti medzi rýchlosťou poklesu povrchovej drsnosti a hodnoty úberu materiálu pri leštení kovov plazmovým výbojom v elektrolyte
  Gudabová Patrícia  Podhorský Štefan (Thesis advisor) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010
  MTF ;
  drsnosť povrchu plasma polishing plazma leštenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58471
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Závislosť drsnosti lešteného povrchu od parametrov elektrolyticko-plazmového procesu : Diplomová práca
  Paszto Daniel  Podhorský Štefan (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2006
  MTF ; . - 71 s príl., 1 CD
  technológie strojárskej výroby drsnosť povrchu úpravy povrchové leštenie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Vplyv hĺbky ponoru súčiastky leštenej elektrolyticko - plazmovou technológiou na polomer zaoblenia jej hrán : Diplomová práca
  Pasovský Tomáš  Tóth Roman (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2006
  MTF ; . - 67 s príl
  technológie strojárskej výroby leštenie elektrolyticko-plazmové leštenie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book