Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus7254 dbp^"
 1. Návrh opatrení na zlepšenie stavu posudzovania a hodnotenia efektívnosti vzdelávania zamestnancov v podniku Leoni Slowakia, s.r.o. Nová Dubnica = The sugestion of action for improvement of a state appraisal and an effectiveness of education evaluation in Leoni Slowakia, s.r.o. Nová Dubnica : Bakalárska práca
  Jungová Lýdia  Holkovič Ľubomír (xxx) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 45 s príl (1 CD-ROM)
  vzdelávanie podnikové
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Systém vzdelávania zamestnancov ako predpoklad optimalizácie firemnej kultúry podniku : Bakalárska práca
  Šramová Petra (xxx) ; M190  Lukáčová Michala
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 46 s 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment vzdelávanie podnikové
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Posudzovanie a hodnotenie efektívnosti vzdelávania : Bakalárska práca
  Viteková Alena  Homokyová Mária (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 58 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment vzdelávanie podnikové
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.