Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus7413 amg^"
  1. Wasserwirtschaft und Wasserbau : Textsammlung mit Aufgaben
    Hoboth Kralina Katalin ; 010330  Šoltész Andrej ; 010170 (rec.) Kósa Éva (rec.)
    1. vyd.
    Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016 . - 126 s.
    ISBN 978-80-227-4528-4
    vodné hospodárstvo vodné stavby voda
    monografia
    ACB - Academic school-books issued in home editorship
    P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
    Wasserwirtschaft und Wasserbau

    book

  2. Obnoviteľné zdroje energie : Biomasa - slnko - voda
    Dušička Peter ; V170  Hutňan Miroslav ; C6290 Jelemenský Ľudovít ; C6230 Kolláth Ľudovít ; J0070 Packa Juraj ; E020 Šály Vladimír ; E020 Šulek Peter ; V170
    Pezinok : Renesans, 2011 . - 304 s
    ISBN 978-80-89402-37-3
    obnoviteľné zdroje energie biomasa slnko voda remewable energy sources biomass sun water
    monografia
    BAB - Scientific book titles issued in home editorship
    O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    FEI1000
    SJF0100
    SVF1000
    book

    book

  3. Technológia betónu
    Bajza Adolf ; V260  Rouseková Ildikó ; V260
    Bratislava : Jaga, 2006 . - 190 s.;tab.,schémy
    ISBN 80-8076-032-2
    betón cement kamenivo voda prísady do betónu zloženie betónu trvanlivosť ošetrovanie betónu čerstvý betón zatvrdnutý betón concrete aggregate water admixtures concrete composition fresh concrete hardened concrete curing durability
    monografia
    ACB - Academic school-books issued in home editorship
    P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    SVF31001
    book

    book

  4. Chemie a technologie vody
    Malý Josef  Malá Jitka
    2. dopl. vyd
    Brno : ARDEC, 2006 . - 331 s
    ISBN 80-86020-50-9
    chémia voda technológia vody
    monografia
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    MTF0100
    book

    book

  5. Vodárenstvo I : Zásobovanie vodou
    Kriš Jozef ; V280  Božíková Jarmila ; V280 Čermák Oskar ; V280 Čermáková Marta ; V280 Škultétyová Ivona ; V280 Tóthová Katarína ; V280
    1.vyd.
    Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 816 s.;obr.,tab
    ISBN 80-227-2426-2
    voda zásobovanie vodou vodárenstvo
    monografia
    AAB - Scientific monography issued in home editorships
    V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
    (1) - článok
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    SVF8012
    book

    book

  6. The Structure and Properties of Water / aut. D Eisenberg, W Kauzmann
    Eisenberg D.  Kauzmann W.
    Oxford University Press 2005, c1969 . - 296 s.
    ISBN 978-0-19-857026-4
    voda fyzikálne vlastnosti vody ľad fyzikálne vlastnosti ľadu
    monografia
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    MTF0010
    book

    book

  7. Malá vodní díla ve vaší zahradě
    Doležal Vojtech 
    Brno : ERA group , 2004 . - 97 s
    ISBN 80-86517-40-3
    záhrada voda záhradná architektúra
    monografia
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    FAR2000
    SVF1000
    book

    book

  8. Vodní mlýny v Čechách I
    Klempera Jozef 
    Praha : LIBRI, 2000 . - 275 s
    ISBN 80-7277-016-0
    voda architektúra ľudová mlyny kolesové architektúra česká
    monografia
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    FAR1000
    book

    book

  9. Water chemistry and corrosion of nuclear power plant structural materials
    Kritsky V.C. 
    La Grange Park : American Nuclear Society, 1999 . - 313 s
    ISBN 0-89448-565-2
    jadrové elektrárne chladiace systémy voda korózia
    monografia
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    FEI0001
    book

    book

  10. Človek a prostredie / [aut.]Švec,František
    Švec František 
    Bratislava : Smena, 1985 . - 320 s. Obr.,lit
    ekológia človek a príroda kvalita vzduchu pôda voda spoločnosť hygiena
    monografia
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    FAR1000
    FCHPT0001
    SVF0001
    book

    book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.