Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus7433 xcla^"
 1. Súhrnný prehľad legislatívnej úpravy ochrany životného prostredia v Slovenskej republike
  Baranová Júlia ; 010350 
  Buildustry . Roč. 3, č. 2 (2019), CD-ROM, s. 17-21
  environmentalistika životné prostredie ústavné právo správne právo trestné právo
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2019/12/Buildustry-2_2019-final.pdf
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Environmentálne hodnotenie budov podľa EN 15251
  Hurtíková Daniela ; 010290 
  TZB-info.cz . Roč. 17, č. 20 (2015), online, [9] s.
  environmentalistika
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Skúsenosti z hodnotenia efektívnosti zavádzania a fungovania EMS na príklade malých a stredných podnikov v SR
  Mrvová Ľubica ; M4000 
  Fórum Manažéra . Č. 2 (2010), s.40-43
  environmentalistika trvalo udržateľný rozvoj
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Metódy hodnotenia strategických rozvojových dokumentov z hľadiska vplyvov na životné prostredie
  Belčáková Ingrid ; A7170 
  Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie : . S. 22-24
  environmentalistika
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 5. Čistá produkcia, environmentalistika a logické procesy
  Součková Ingrid ; J0070  Tekulová Zuzana ; J0070
  TOP 2008. Technika ochrany prostredia : . s.467-472
  čistá produkcia environmentalistika
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article

 6. Environmentálna a regionálna štátna pomoc v Európskej únii a Slovenskej republike. Environmental and regional state aid in the European Union and Slovak Republic
  Rusko Miroslav ; M5000 
  Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia VI : . s.281-289
  štátna pomoc environmentalistika Európska únia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. HCS model 3E účastníckej ergonómie. A "HCS 3E" model of participatory ergonomics
  Hatiar Karol ; M4000  Cook T.M. Sakál Peter ; M4000
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 6, č. 3 (2006)
  environmentalistika ergonómia
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. História a súčasnosť výučby environmentalistiky na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave
  Wittlinger Viktor ; M390 
  SCHOLA 2006. 7. medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.460-461
  environmentalistika
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Environmentálne znalosti v kontexte s trvalo udržateľným rozvojom a environmentálnym spravodajstvom v strategickom manažmente podniku
  Sakál Peter ; M4000  Hyršlová Jaroslava Glos František ; M190 Podskľan Adrián
  Znalostný manažment - kľúč k úspechu. Knowledge management - key to succes : . s.257-269
  znalostný manažment environmentalistika
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 10. Riešenie environmentálnych problémov zavádzaním EMS v podmienkach SR
  Polívka Ľudovít ; M390  Balog Karol ; M5000 Pastor P. ; M390
  CO-MAT-TECH 99 : . s.441-445
  životné prostredie environmentalistika
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.