Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus7649 dbp^"
 1. Nákupný a logistický proces toku materiálu v strojárskom podniku
  Boldišová Anna ; J  Jerz Vladimír (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management material material flow logistics materiál materiálový tok logistika nákup
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74044
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zefektívnenie procesu výberu a hodnotenia dodávateľov spoločnosti Leoni Autokabel Slowakia spol. s r. o.
  Bajzíková Martina ; M  Makyšová Helena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 71 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management nákup dodávateľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66638
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Partnerstvo s dodávateľmi - forma zlepšovania systému manažérstva kvality
  Nitka Tomáš ; M  Mĺkva Miroslava (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 55s CD ROM
  kvalita produkcie Production Quality quality nákup kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66666
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Obchodno-nákupné centrum so službami
  Mešina Miroslav ; V  Liščák Jozef (Thesis advisor) ; V181
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  pozemné stavby a architektúra Building Structures and Architecture obchod parkovisko centrum nákup
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=40147
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Analýza súčasného stavu využívania foriem partnerstva s dodávateľmi v organizácii PCA Slovakia s.r.o. : Bakalárska práca
  Fogel Peter  Mĺkva Miroslava (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 59 s., CD-ROM
  quality management system nákup systém manažérstva kvality kvalita produkcie Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52244
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Prieskum uplatňovania metodík selekcie dodávateľov vo vybraných organizáciách
  Novotný Juraj 2010  Mĺkva Miroslava (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  kvalita produkcie Quality of Production nákup systém manažérstva kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27002
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Prieskum metodík selekcie dodávateľov vo vybraných organizáciách z pohľadu manažérstva kvality
  Škvarková Alžbeta  Kusý Ondrej (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  kvalita produkcie Quality of Production quality nákup evaluation hodnotenie dodávateľ kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47005
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Prieskum výberu a hodnotenia dodávateľov vo vybraných organizáciách = Monitoring of selection and evaluation of suppliers in the selected organizations : Bakalárska práca
  Selnekovičová Miriam  Kusý Ondrej (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 60 s Prílohy + 1 CD-ROM
  nákup kvalita
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Prieskum zabezpečovania kvality v procese nakupovania = Research of supplies of quality in the process of purchasing : Bakalárska práca
  Maslaňák Jaroslav  Mĺkva Miroslava (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2008
  MTF ; . - 44 s 1 CD-ROM
  kvalita nákup
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Návrh opatrení na zefektívnenie procesu zásobovania a nákupu v I.D.C. Holding, a.s. Bratislava = The proposal of arrangements for improving the supply and purchase efficiency in I.D.C. Holding, a.s. Bratislava : Bakalárska práca
  Královičová Jana  Jacinto Assuncao Domingos (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 53 s príl., 1 CD-ROM
  zásobovanie nákup
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.