Search results

 1. Modelovanie pohyblivej kinematickej schémy zakružovačky
  Tokárová Pargáčová Lenka ; M  Sobota Róbert (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 174 . - 57s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies motion modelling pohyb modelovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87816
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Riadenie jednoosého pohybu
  Belica Peter ; E  Körösi Ladislav (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 52 s 1 príl.
  Industrial Informatics motion control riadenie polohovanie pohyb
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78195
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zdokonalenie materiálového toku na prevádzke Ťaháreň rúr v podniku Železiarne Podbrezová, a. s.
  Juroš Ján ; M4000  Drahňovský Juraj (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 57 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management pohyb
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66110
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
  Mitrík Štefan ; I200  Barla Michal (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011 . - 46 s
  pohyb motivation obezita informatika Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56915
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book