Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus773 dhp^"
 1. Analýza polovodičových štuktúr metódami rastovacej elektrónovej mikroskopie : Obh. 3.2.2004
  Šatka Alexander ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2003 . - 86 s
  polovodičové štruktúry technológia výroby polovodičových štruktúr metódy určovania vlastností polovodičových štruktúr polovodičové štruktúry fyzika polovodičov meracie metódy MIS štruktúry MOS štruktúry
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Diagnostika kvality polovodičových štruktúr nerovnovážnymi kapacitnými metódami : Habil.práca : Obh. 03.09.1996 / [aut.] Harmatha,Ladislav, Ing.,CSc
  Harmatha Ladislav ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996 . - 143 s : príl
  polovodičové štruktúry fyzika polovodičov MIS štruktúry MOS štruktúry kapacitné meracie metódy DLTS
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Simulácia, meranie a vyhodnocovanie koncentračných profilov prímesí v polovodičových štruktúrach : Habil.práca : Obh. 03.09.1996 / [aut.] Kinder,Rudolf, Ing.,CSc
  Kinder Rudolf ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996 . - 118 s
  polovodičové štruktúry fyzika polovodičov MIS štruktúry MOS štruktúry kapacitné meracie metódy
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Optoelektronické prvky na báze polovodičových heteroštruktúr InGaAs(P)/InP : Habil.práca : Obh. 12.12.1995 / [aut.] Kováč,Jaroslav, Ing.,CSc
  Kováč Jaroslav ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995 . - 83 s
  polovodičové štruktúry optoelektronické prvky optoelektronické súčiastky
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Vybrané problémy rozhraní a heteroštruktúr v mikro- a nanoelektronike : Habil.práca : Obh. 12.12.1995 / [aut.] Redhammer,Robert, Ing.CSc
  Redhammer Robert ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995 . - 131 s
  polovodičové štruktúry heteroštruktúry molekulárna zväzková epitaxia MBE epitaxiálny rast elektronové vlnovody nábojové zádrže fyzika rozhraní
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book